Streaming Current Monitor

Akışkan Akımı Monitörü

Pi’nin Akışkan Akımı Monitörleri ve Akışkan Akımı Dedektörleri, su arıtımındaki pıhtılaşma kontrol uygulamalarında doğru elektrokinetik yükünü (iyonik & koloidal) korumak için akışkan akımı ölçümünü (Zeta Potansiyeline benzeyen) kullanır. Bu pıhtılaşma analizörleri, bağlı pıhtılaşma seviyesini etkin olarak belirler ve kontrol eder. Amaç, istenen nihai su kalitesini ve proses etkinliğini sağlamaya çalışırken bu bağlı pıhtılaşma seviyesini minimum seviyede tutmaktır. Akışkan Akımı Monitörü, etkin bir pıhtılaşma analizörü olarak operatörün pıhtılaşma dozunu optimize etmesine izin veren etkin bir geri bildirimli pıhtılaşma kontrol aracı olarak kullanılabilir.

Pıhtılaşma analizörü, arıtılmış su içerisindeki doğru elektrokinetik yükünü (iyonik & koloidal) korumak için akışkan akımı ölçümünü kullanır. Etkin olarak, saf su özelliklerindeki (bulanıklık, renk, pH, vs.) ve akış hızındaki değişimlere yanıt verir. Bu durum, sürekli olarak optimum dozajın sağlanabilmesi amacıyla operatörün ya da otomatik kontrol cihazının gerekli pıhtılaşma besleme ayarlarını yapmasına izin verir. Bazı su arıtma tesislerindeki pıhtılaşma analizörleri kendi başlarına düzgün olarak pıhtılaşma kontrolünü yapma konusunda yetersizlerdir ve bu uygulamalarda pıhtılaşma analizörü (akışkan akımı monitörü), çok sensörlü pıhtılaşma kontrol sistemi kurmak için UV254 ölçümü, bulanıklık ölçümü ve pH ölçümüyle geliştirilebilir.

Lütfen herhangi bir pıhtılaşma kontrol uygulamasıyla ilgili bilgi almak istiyorsanız bize ulaşın.

Arıtılmış su numunesi, pistonun yukarı yönlü hareketinde delikten suyun içeri çekildiği, pistonun aşağı yönlü hareketinde ise suyun delikten dışarı atıldığı numune hücresine dökülür. Su içerisindeki partiküller, piston ve silindir yüzeylerinde geçici olarak devinimsiz kılınır. Su piston tarafından ileri geri hareket ettirildikçe, partikülleri çevreleyen yükler (+ ve -) elektrotlara doğru aşağı yönlü hareket ederler. Bu yük hareketleri, “akışkan akımı” adı verilen alternatif bir akım oluşmasına neden olur. Menü ekranından erişilen sinyal seçici en iyi sinyal yükseltimini seçmek için kullanılır. Akışkan akımında istenen sapmaları elde etmek için sinyal yükseltimi, dozlama sonuçlarında normal değişimlerin görülebileceği şekilde ayarlanmış olmalıdır (normali 30 birim). Görüntülenen akışkan akımı değeri (SCV), sinyallerdeki yükseltimden dolayı göreceli bir değer olarak düşünülmelidir.


 • Pıhtılaşma işlemindeki proses değişimlerine ani tepki
 • Geliştirilmiş pıhtılaşma kontrolü aracılığıyla yüksek kalitede nihai su sağlama – pıhtılaşma denetleyicisi
 • Pıhtılaştırıcı madde/polimer maliyetlerini düşürme / pıhtılaşma analizörü
 • Akışkan akımı monitörü kullanarak pıhtılaştırıcı madde / polimer dozunu otomatik ayarlama – pıhtılaştırıcı madde kontrolü
 • Güvenilier pıhtılaşma sağlama – pıhtılaşma analizörü
 • Operatör etkinliğini geliştirme – pıhtılaşma analizörü
 • Filtre performansını ve pıhtılaşma işlemini geliştirme – pıhtılaşma denetleyicisi
 • Pıhtılaşma kontrol işleminizi görüntüleme – pıhtılaşma monitörü

Akışkan Akımı Monitörlerinin Standart Özellikleri

 • Patentli sensör tasarımı
 • Hızlı prob ve piston değiştirme
 • Arıza teşhis sensörü
 • Sensör kirlenmesini en aza indiren yüksek hacimli debi
 • Sert ortam koşullarından elektronikleri uzaklaştırmak
 • 4 adet korozyona uğramayan Nema (IP65) koruması
 • İsteğe bağlı bilgisayar arayüzü
 • Dahili yedek prob kartuşu ve pistonu
 • Yardımcı giriş sinyalleri

StreamerSense Rugged

Akışkan Akımı Monitörü

Akışkan Akımı Monitörü (Akışkan Akımı Analizörü) uygun maliyetli pıhtılaşma kontrolüne izin verir

 • Su arıtımında pıhtılaşma kontrol analizörü
 • Su arıtımı pıhtılaşma monitörü

Streaming current analyser installed in Cork County, Ireland

Cork Country, İrlanda’da kurulmuş akışkan akımı analizörü..

Çoğu su arıtma tesisi halen pıhtılaşma dozlaması için manuel kontrolu kullanmaktadır (genellikle şap veya ferrik). Saf su kalitesinin değişmediği durumlarda manuel metot etkin bir metottur, ancak saf su değişmeye başladığında pıhtılaşma manuel kontrolü kayba uğrar, özellikle gece boyunca ve hafta sonlarında tesiste kimsenin olmadığı zamanlarda manuel metot kontrolü kaybeder. Saf suyun gelecekte uygun kalitede olacağı öngörülüyorsa (örneğin hava durumu raporlarında yağmur olayı öngörülüyorsa), operatörler yağmur beklentisinden dolayı sık sık pıhtılaştırıcı dozunu arttırırlar. Bu durum, yağmur yağmadan önce, yağıyorken ve (eğer yağdıysa) yağış durduktan sonraki süreçlerde kötü pıhtılaşmaya neden olur ve ayrıca uzun süre bu şekilde devam edildiğinde filtre körelmesi, daha kısa ömürlü filtre ve artan alüminyum artıkları (alüminyum kullanılması halinde) kaçınılmaz olacaktır.

Çoğu tesiste pıhtılaşma kontrolünün otomatikleştirilmesi mümkündür, su kalitesinin değişimine tepki olarak otomatik olarak pıhtılaştırıcı dozunu arttıran ve azaltan akışkan akımı monitörü kullanılabilir. Bu durum özellikle düşük alkalili saf suların kullanıldığı alanlarda yaygındır.

Eğer, Pi’nin tesislerde kimse yokken pıhtılaşma kontrolü konusunda size nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili daha fazla bilgi elde etmek isterseniz lütfen bize ulaşın.

 • SmartTrac PID kontrolü
 • Sensör Bakım Modülü (S.M.M.)
 • Otomatik sensör yıkama ve kimyasal durulama
 • Duratrac II Sensörü (ağıt çalışmaya uygun motor ve çift akış kapasiteli sensör)
 • Veri toplama ve web tarayıcı erişimi (Ethernet/internet)
Odak Ons içilebilir, atık, süreç ve havuz sularında enstrümantasyon, süreç ölçümü ile ilgili teknik bilgi veren e-posta ile dağıtılan kısa makaleler bir dizi vardır. Eğer e-posta listesine katılmak isterseniz, lütfen bize ulaşın.
Su arıtma sektöründe Çoğu insan doğru koagülant dozaj seviyesini elde zamanlarda zor olabilir biliyorum. optimum dozajı koruyarak yan ürün dezenfeksiyon (DKB) kontrolü için organik optimum azalma içermektedir mümkün olan en iyi su kalitesini, ulaşmak için çok önemlidir. Bir tesisi operatörü kendi dozaj düzeyinde karar tarihsel verileri, kavanoz testleri, ya da deneyim kullanabilir. doz altında ve kötü muamele su serbest olasılığını önlemek için, pek çok su arıtma tesisleri, büyük gereksiz kimyasal maliyetleri ile sonuçlanan doz azaltılmış üzerinde filtre çalışma sürelerini, azaltılmış organik kaldırma sonuna kadar, alüminyum üzerinde taşır, artan çamur arıtma maliyetleri vb

Ancak, biliyor muydunuz …

… tek online su kalitesi ölçüm her zaman tüm durumlarda izlemek için en iyi ya da kontrol pıhtılaşmayı olarak (pıhtılaşmayı etkileyen birden fazla faktör vardır gibi) öne çıkıyor?

… Bu faktörlerin bazıları, organik gibi, koagülasyon çok kritik ama yaygın çevrimiçi ölçülmez ve böylece genellikle göz ardı edilir?

… Process Instruments denetleyicileri aynı anda şarj (akım akışı), organik (UV254), pH, dakika su karakteristikleri dakikada tam bir bakış sağlamak için hızı ve bulanıklığı akış da dahil olmak üzere birden fazla parametre izleyebilirim?

Pıhtılaşma Kontrol nedir?

Su temizleme amacı çözünen (örneğin organik) ve erimeyen (e.g.colloidal parçacık halinde) kirletici kaldırmaktır. Bu kirletici maddeler genellikle süspansiyon veya katı fazda tutar anyonik bir yük taşır. Pıhtılaştırıcı madde kolloidal parçacıklar yükünü nötralize eden ve sonuç olarak çökelme ile sonuçlanır organik moleküllerle de “kompleks” eklenir. partiküllerin şarjı azaltmak ve organik çökeltici artık stabil süspansiyon içinde kalmasını mümkün olacağı anlamına gelir. itici şarj bileşeni kaldırıldıktan sonra bu kirleticiler doğal nedeniyle Van Der Waals kuvvetleri denilen çekim kuvvetleri için bir araya gelme başlayacaktır. Bu kirleticilerin uzaklaştırılması (pıhtılaştırıcı hydrolisation kaynaklanan), kimyasal topak oluşumu ile bu enmeshes hem destekli ve sedimantasyon veya flotasyon daha kolay çıkartılabilir böylece küçük aglomerasyonları kadar süpürür edilir.

Flocculation Process

Flokülasyon Süreci

Pıhtılaştırıcı doz çok yüksek ise, gereksiz ek pıhtılaşma kısa filtre çalışma süreleri, alüminyum üzerinde taşır, çamur miktarları üretilecek artmış, ve diğer istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

Pıhtılaştırıcı miktarı gerekli olduğundan, bu durum, önemli ölçüde daha karmaşık yapılan ve koagülasyon verimliliği, bulanıklık, pH, sıcaklık değişimleri veya doğal organik madde (NOM) seviyelerine saat gün ya da bir saat boyunca büyük ölçüde değişebilir gelen su.
Ne yağmur olayı sırasında bir bitki giren ham su olur?

Açık cevap gelen su daha bulanık olur ve koagülant dozu yukarı gider. Bulanıklık hemen hemen tüm ödeme istekliliği en su kalitesinin bir online ölçüsü olarak kullanılır ve kavanoz testler yapılır zaman da, ancak bulanıklık değişiyor sadece su kalite parametresi değildir. Aynı anda değişen olması muhtemeldir koagülasyon için kritik olan başka faktörler de vardır:

coagulation monitor site

Bir Pıhtılaşma Monitör kullanılmış olabilir su arıtma sitesi

 • Nehrin niteliğine bağlı olarak pH sırayla artırmak veya pıhtılaşma verimliliği azaltabilir hangi değiştirebilirsiniz. Her pıhtılaşma o bulanıklık ve organik maddelerin giderimi açısından en yüksek verim elde edebilirsiniz optimum pH aralığı vardır. Bu nedenle, pH değişiklikleri koagülasyon ve filtrasyon performansı ve elde edilen bulanıklık ve DBP azaltılması üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
 • Suyun Alkalinite değiştirebilirsiniz. Bu 10ppm etrafında altına düşerse esastır hidroliz reaksiyonu koagülasyon için oluşamaz çünkü o zaman etkili pıhtılaşma oluşamaz. Bu durum sadece alkalinite ekleyerek düzeltilmesi olabilir.
 • çözünmüş organik seviyesi (NOM) değiştirebilirsiniz. (Tercihen çevrimiçi) uygun enstrümantasyon ile izlenen sürece, organik ilk değişiklikler, genellikle görünmeyen ve altında işlenmiş bir sonucu olarak gidin. Bazı durumlarda organik can bir koagülant gerçek talep bulanıklık bir artış görülmektedir önce görünür ve bulanıklık normale döndükten sonra da yüksek kalabilir. bu ürünlerin trihalometan oluşumu ve diğer istenmeyen dezenfeksiyon yol açabilir NOM azaltılmış bir temizleme verimliliği sağlanır meydana gibi uygun enstrümantasyon eksikliği organik değişiklikleri izlemek için.

Peki en iyi duruma getirmek için ölçme ve kontrol pıhtılaşması olduğu?

Cevap hayır tek su kalitesi ölçüm kendi tam bir resim sağlamasıdır. Burada tartışıldığı gibi, en etkin pıhtılaşmayı kontrol etmek için bir sürekli ve çevrimiçi olarak dikkate alınır ve ideal olarak takip edilmesi gereken birden çok faktör vardır. Farklı su arıtma tesisleri tüm her birinin koagülasyon dozlama kontrol ederken aşmak için farklı zorlukları var farklı ham sular, çünkü tek bir ölçüm parametresi etkili olması bekleniyor gerçekten çok pratik değildir. Bu, herhangi bir sistem en etkili olabilmesi için farklı parametreler ham suyun bireysel özelliklerine büyük ölçüde bağlıdır farklı su tedavileri bitkiler, ihtiyaç ne dayalı olarak ölçülür sağlayan, esnek ve modüler olması gerektiği anlamına gelir. Belirli bir su arıtma tesisi şu anda nedeniyle organik maddelerin yüksek seviyelere DBP oluşumu gibi bir sorunu yüz vermez bile, biz su kalite iyi bir çok ödeme istekliliği en öngörülemeyen şekilde değişti örnekler çok var. Yani, online pıhtılaşma kontrolüne esnek, modüler, ve iyi yuvarlak bir yaklaşım olan, tek bir ölçüm yaklaşımı karşısında, en belirgin mantıklı.

Bu sorunun çözümü?

Değil bir ürün ancak tüm uygulamalar için yeterince esnek olacak şekilde tasarlanmış bir modüler, özelleştirilebilir sistemi ‘tek beden herkese uyar’.

Biz bireysel pıhtılaşma izleme/kontrol sistemi tasarımı nasıl.

Streaming Current Monitor

StreamerSense Sağlam

Pi’nin pıhtılaşma izleme/kontrol sistemlerinin kalbinde Pi’nin denetleyicileri (CRONOS® ve CRIUS®). Sistem bu denetleyicileri biri etrafında tasarlanmış uygulamanın bireysel gereksinimlerine bağlı olarak.

 • Öncelikle belirli uygulama ve su arıtma zorluklar hakkında ayrıntılı bilgi için sormak ve bu sizi izlemek isteyebilirsiniz parametreleri tartışacağız. Bu parametreler, aşağıdakilerden biri veya daha fazlası yer alacak: pH, Sıcaklık, İletkenlik, Akış Güncel, UV254 ve bulanıklık.
 • Daha sonra ihtiyacınız ne olabileceğini kontrolü ve haberleşme gereksinimleri görüşecek. Nasıl dozaj pompaları, alarmlar veya sinyal çıkışları çok ihtiyaç vardır? Akış pili gerekli olacak? Sistem günün sürekli veya sadece belirli saatleri çalışıyor mu? Eğer telemetri sistemleri ile uzaktan erişim veya entegrasyonu gerektiren musunuz? SCADA kontrol ele olacaksa, o zaman iletişim protokolü ne tür entegre ölçüm verileri almak için gerekli olan?
 • Son olarak online pıhtılaşma kontrol sisteminin en güvenilir performans elde etmek için ideal bir sistem kurulumunu görüşecek.

Bu işlem tamamlandıktan sonra, özellikle tüm etkin kontrol için gerekli özellikleri ve gereksiz hiçbir ekstralar ihtiyaçlarınız için, sizin tarafınızdan oluşturulan özel olarak tasarlanmış bir sistem, sahip olacaktır. Ayrıca bütçeleri izin gibi daha sonraki bir zamanda gerekli kanıtlamak ya da gerektiği üzerine kolayca genişletilebilir bir sisteme sahip olacaktır.

Process Instruments Pıhtılaşma Kontrolörleri – gerçekten ısmarlama sistemler.