pH sensor

Içme suyu ve proses uygulamaları için Pi pH sensör pHSense

Pi’nin pHSense çevrimiçi pH metreleri herhangi bir sıvı solüsyonun pH ölçümü için dünyadaki mevcut en yeni ve en iyi pH sensörlerini kullanır. Bu sensörler, reaktif madde kullanımı gerektirmeyen, son derece istikrarlı, azaltılmış bakım ve indirgenmiş maliyete sahip kapsamlı referanslı patentli jel dolgulu sensörlerdir. Günümüz pH sensör teknolojisiyle hatanın kaynağı genellikle daha sağlam bir pH sensöründe oluşan elektrokimyasal aktif katıdır.

Çevrimiçi pH metreler ve pH denetleyicileri bugün su arıtma ve işlem tesislerinde en yaygın kullanılan analizörlerden biri olmalarına rağmen halen çevrimiçi pH metreler operatörleri için sürekli problem oluşturuyorlar. Gerekli olan istikrarlı, güvenilir, uygun maliyetli bir çevrimiçi pH metredir. İşte bu özellikleri de tam olarak pHSense ve pHSense Otomatik Kalibrasyon Cihazında elde edebilirsiniz.

pHSense sensörleri ve akış hücreleri farklı iletişim, görüntüleme ve kontrol seçenekleri ile aynı mükemmel performansı veren farklı denetleyiciler ile mevcuttur. pHSense çevrimiçi pH metreleri ile ihtiyacınız olan her şeye sahip olurken –ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi de almamış olursunuz.

Process Instruments çevrimiçi pH metrenin kalbindeki sensör, patentli jel dolgulu bir cam elektrottur. Bu pH elektrotu, piyasadaki birçok çevrimiçi proses pH elektrotundan çok daha üstündür ve uzun ömürlü, düşük sapmalı ve güvenilirliği yüksek olarak tasarlanmıştır. Birçok pH analizörlerinin aksine, proseste çalışan elektrotu bulmak için yüzlerce pH elektrotu arasından aramanıza gerek kalmaz, çünkü pHSense elektrotu pH’ın 2 ile 12 arası olduğu ve iletkenliğin 0µS ‘den büyük olduğu tüm ortamlarda çalışır. Bu sensörler piyasada yüksek bir fiyatla satılıyor olmalarına rağmen, normal olarak sadece iki yada üç ayda bir kalibrasyon ihtiyacıyla, oldukça düşük bakım gereksinimleriyle ve uzun ömürleri ile uygun maliyetten çok daha fazlasına sahiptirler. Sunduğu tüm bu üstün işlevselliğe rağmen, satın alma maliyetleri rakiplerinden daha uygun ya da rakipleriyle karşılaştırılabilir düzeydedir!

pHSense çevrimiçi pH metresi, sanki oldukça kararlı pH elektrotu kullanıyormuşçasına operatörler tarafından pH metrenin sürekli kalibre ve yeniden kalibre etme gereksinimini ortadan kaldırmıştır. pHSense kendi kalibrasyonuyla ‘güvenilirlik derecesini’ ölçecek ve eğer düşük ise sizi bilgilendirecektir. Eğer pH metre pH sensöründe bir hata teşhis ederse, takiben göstergeden hata teşhisi bildirerek hatanın ne olabileceği ile ilgili ekranda talimatlar verecektir.

Çevrimiçi pH metreler tam PID kontrollüdür ve proses kontrol seçenekleri, veri kaydı, röle çıkışları, seri iletişimler, (TCP, Ethernet, Modbus şuan mevcut, Profibus yakında mevcut olacaktır) ile donatılmıştır. İnternet aracılığıyla ve LAN aracılığıyla pH metrelerde (tüm kontrol seçeneklerine uzaktan erişim dahil) uzaktan erişim mümkündür. pHSense, bakım masrafları düşük ve fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunmasının yanında istediğiniz tüm seçeneklere sahiptir.

  • İstikrarlı ve güvenilir çevrimiçi pH metre
  • Göstergeden arıza teşhisi
  • Otomatik kalibre tanımlama
  • Düşük satın alma maliyeti
  • Uzun ömürlü pH sensörleri
  • Uzaktan erişim veSMS ileti alarmları

pH sensor

atık su için Pi pH Sensörü

  • Uzak Yerleşkeler
  • Soğutma Kuleleri
  • Gıda Hazırlama
  • Kağıt Fabrikaları

pH ölçümü gerektiren uygulamalar her neresi olursa olsun pHSense için uygundur. pHSense çevrimiçi pH metre güvenilirlik ve kullanım kolaylığının en önemli olduğu yerlerde çalışmak için özellikle uygundur.

Remote Water Treatment Plant

Küçük su arıtım ve ikincil dezenfeksiyon tesisi, vs. dünyanın her neresinde olurlarsa olsunlar benzer problemlerden zarar görme eğilimindedirler. Pi bunların çözülmesine yardımcı olabilir. Birincisi SCADA altyapı iletişim yokluğudur. Yükleme maliyeti yasaklanabilir. İkincisi merkezi DCS kontrol altyapısının yokluğudur, tekrar kurulum maliyeti yasaklanabilir. Üçüncüsü uzak konumdur. Genellikle su tesisleri uzak yerlerde bulunurlar, olumsuz hava şartlarından kaynaklanan kontrol kaybetme durumları gibi zamanlarda erişimi zor olan bir konumdadır.

Bu üç sorunla karşılaşan dünya genelindeki su mühendisleri bu meseleleri çözmek için uygun maliyetli çözüm aramaktadırlar ve çözüm Pi’nin ürünleridir. Sensörleri (örneğin; klor, pH, bulanıklık, vs) üzerinde küçük ölçekli SCADA ve tam çevrimiçi PID kontrolü sağlayan bir CRIUS® denetleyicisi, operatör kesintisi olmadan uzun dönem operasyon yapılmasına uygundur.

2009 yılında İrlanda’da Cork County Konseyi, 20 küçük ve uzak konumdaki tesiste bu fonksiyonelliğe ihtiyaç duymuştur ve mükemmel etki için Pi CRIUS® analizörlerini kurmuştur.

CRIUS® un uzakta erişim kapasitesini test etmek için lütfen buraya tıklayın.

CRIUS® UN kontrol kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Ülkenizde benzer şekilde CRIUS® çoklu parametre denetleyicileri kullanan diğer müşteriler hakkında daha fazla bilgi için neden bize ulaşmıyorsunuz?

Wastewater Effluent Outlet

Artan çevre düzenlemeleri, dünya genelinde basit bir denetleyiciye ihtiyaç duyan tüm endüstrilerde uygulanmaktadır. Bu denetleyiciler çoklu akımların pH’ını ölçebilir, otomatik pH nötrleme kontrolü sağlayabilir, tüm pH nötrleme işlemlerinde veri kaydı tutabilirler ve birşeylerin yanlış gitmesi durumunda uygun bir kişiyle iletişim kurabililirler.

Pi’nin CRIUS® pHSense ürünlerini kullanarak bunları sağlayabilirsiniz. Bu iki kontrölör, çoklu pH sensörleri, sekiz adete varan fonksiyonel PID kontrol kanalları, veri kaydı giriş ve çıkışları ve veri kayıtlarını, alarmları, ileti alarmlarını email aracılığıyla gönderebilen makineden makineye uzaktan erişim kapasitesiyle donatılabilir.

Bu tamamen bütünleşmiş ölçüm kontrolü ve iletişim denetleyicisi, maliyetinden çok az fark gösteren bir maliyete, PLC, enstrüman ve modbus, vs’yi bir araya getiren bir sistemle sunulur.

Bu fonksiyonelliğin avantajından faydalanarak, İrlanda, İrlanda’daki EPA yükümlülüğüne tam uyumluluk göstermesi durumunda çıkacak maliyetlerde kayda değer bir tasarruf elde etmiştir.

Farklı broşürlerde de belirtildiği gibi, pHSense 6 ay süreyle herhangi bir operatör müdahalesi gerektirmeden kullanıcının tanımladığı aralıklarda kendini temizleyebilme özelliği ile donanımlı olarak verilebilir. Otomatik yıkayıcı, özellikle gıda hazırlama, selülöz ile kağıt ve numunede katı madde birikimi olma olasılığı olan birçok uygulamalarda kullanıma uygundur.


pHSense pH metrelerin hepsinde, klor ya da ORP gibi ek sensörler ile ayarlamalar yapılabilir. Lütfen daha fazla bilgi için yetkili distribütörünüze danışın.