Biofilm on sensor

BioSense sensörü üzerinde gelişen biyofilm

Biyolojik uyumlu (BioSense) biyofilm sensörler, farklı iletişim, görüntüleme ve kontrol seçenekleri ile aynı mükemmellikte performans sağlamak için farklı düzenleyici kontrol elemanlarıyla kullanımınıza uygundur. Biyolojik uyumlu biyofilm analiz cihazlarıyla, ihtiyacınız olan herşeyi elde edeceksiniz ve ihtiyacınız olmayan hiç birşeyi almayacaksınız.

Biyolojik uyumlu sensörler, soğutma kulelerinde, hastane su sistemlerinde, havuzlarda, kaplıcalarda ve biyofilm kaplamaların gelişebileceği her yerde, biyofilm etkinliğinin çevrimiçi ve gerçek zamanlı olarak görüntülenmesinin sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. Prob, çevredeki mikroorganizmaların kanal duvarları ya da boru üzerlerine yerleşmeden önce prob yüzeylerine yerleşmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış ve işlenmiştir. Bu sistem, işlem halindeki biyofilm etkinliğinde meydana gelebilecek potansiyel tehlike durumlarında erken uyarı verir. Biyofilm etkinliğinin prob üzerinde yakından takip edilebilmesi sayesinde, gerekli durumlarda BioSense, biyosit ya da seyreltici dozunu arttırmak gibi düzenleyici, iyileştirici hamlelerde bulunabilir. BioSense biyofilm kontrol düzeneği, ayrıca yapılan işlemlerin etkinliğini değerlendirmek ya da bakım faaliyetlerini planlamak için kullanılabilir. Yüzeylerdeki biyofilm etkinliği görüntelenerek, aşırı maliyetli işlemlerden kaçınılabilir ve kimyasal işlemler optimize edilebilir.

Kontrol düzeneği, mikroorganizmaların boru ya da kanal yüzeylerinden önce prob yüzeyine yerleşmelerini, yapışmalarını ya da büyümelerini desteklemek için prob elektrotları arasında bir potansiyel uygular. Biyofilmin biyolojik etkinliği bir sinyal oluşturur. Biyolojik uyumlu (BioSense) kontrol düzeneği devamlı olarak bu sinyalleri toplar ve görüntüler. Sinyaldeki bir artış eğilimi, probta biyofilm etkinliğinin başladığını gösterir.

Ardından kontrol düzeneği otomatik olarak iyileştirici, düzenleyici hamlelerde bulunabilir, örneğin; biyosit seviyesinin arttırılması ya da azaltılması. CRONOS® BioSense, otomatik değişim, doz ayarlama, vb. yeteneklere sahip basit bir kontrol düzeneğidir. Daha gelişmiş CRIUS® kontrol düzenekleri ise veri kaydını ve GSM aracılığıyla uzaktan erişimi ve kontrolü de sağlar.

Hastanelerdeki, havaalanlarındaki, hükümet binalarındaki, otellerdeki ve çok geniş ofis bloklarındaki soğutma kule sistemleri ile soğutma ve ısıtma sistemleri, Legionella ya da Pseudomonas bakterilerinin kaynağı olabilir. Bakteriler çoğunlukla bir boru ya da diğer kanal duvarlarına yapışan biyofilmler üzerinde büyür. BioSense sensörü, Legionella seviyesinin tehlikeli düzeylere ulaşmasından önce biyofilmin azaltılmasını ve dağıtılmasını sağlayan uygun kimyasal maddenin dozunu ve biyofilm oluşumunun gelişimini görüntülemenize izin verir.

Su içerisindeki artık biyositin ölçülmesi hikayenin yarısıdır. Bu size yığın su içerisinde biraz da olsa kimyasal aktivitenin var olup olmadığını belirtir. Bu durum, biyofilmin boru ve kanal duvarlarında zararlı bakteri kolonileriyle gelişemeyeceği anlamına gelmez. BioSense, gelişen biyofilmi izlemenize ve uygun bir durumda OTOMATİK OLARAK sistemi temiz haline geri yüklemineze olanak sağlar. Bu işlem, elle müdahele için basitçe alarmın tetiklenmesiyle olabileceği gibi daha karmaşık olarak tüm kontrollerin BioSense denetleyicilerinde olduğu biyosit seviyesi ya da şoklama dozunu arttırma şeklinde de olabilir. BioSense’nin size verecekleri:

 • Yüzeylerdeki biyolojik aktivitenin kontrolü
 • Arıtma etkinliğinin takibi
 • Biyosit program optimizasyonu
 • ”Temiz” halinin gösterilmesi

Legionnaire's in Cooling Tower.

Soğutma Kuleleri

Legionella enfeksiyonları ve Lejyoner Hastalığı neredeyse hergün haberlerde karşımıza çıkmaktadır, su arıtım firmalarıyla birlikte soğutma kuleleri sahipleri ve operatörleri giderek artan bir baskı altına giriyorlar. Bu durumla ilgili sadece soğutma kulelerine biyosit ya da biyo seyrelticiler uygulamak yeterli değildir, aynı zamanda kanıtlar sunulmalıdır. Kanıt olarak da yalnızca yığın sudaki minimum canlı sayısını göstermek yeterli değildir, aynı zamanda soğutma kulelerinin biyofilm oluşumuna izin vermediği de ispatlanmalıdır. Biyofilm oluşumu, zamanla Lejyoner salgınına dönen Legionella kolonilerinin oluşumunun öncüsüdür. Cork’de bulunun Water Technology Ltd, biyofilm büyümesini izlenebilir kılan, alarm sağlayan ve biyofilm büyümesi üzerinde tam kontrol özelliğine sahip BioSense sensörlerinin kurulumunda soğutma kulelerinin sahiplerine destek vermektedir.

Eğer bir biyofilm büyümeye başlarsa, sensör, biyosit dozu arttırmak gibi hamlelerde bulunabilen denetleyiciyi uyarır, alarmı tetikler, operatörlere veya su arıtım şirketlerine, vs. diğer ilgili kurumlara bir email ya da mesaj gönderir. Denetleyici olan BioSense sensörü, Pi’nin ‘CRIUS’ cihazına bağlıdır, ayrıca artik dezenfeksiyon sensörü, vb ile donatılmış olabilir ve soğutma kulelerindeki tüm kimyasal dozlama işlemlerini yapabilir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Uzaktan Erişim Kontrolü

Process Instrument’in CRIUS denetleyicileri, LAN ya da GPRS modem aracılığıyla uzaktan erişim özelliğini opsiyonel bir özellik olarak sağlayabilir. Bu imkan aşağıdaki özellikler ile eşsizdir.

 • Veri indirme dışında, yeni ayarların, ayar noktalarının, PID kontrollerinin, vs’nin yüklenmesine izin veren çift taraflı bir iletişim sağlar.
 • Eşler arası iletişim sağlar, böylece denetleyiciler direk internetle iletişim kurar, herhangi bir internete sitesinde oturum açılması gerekmez.
 • E-posta alarmları ve günlük e-postalar 5 adede kadar farklı e-posta adreslerine gönderilebilir. Günlük e-posta önceki 24 saatlik veriye sahiptir, bu yüzden asla veriyi tekrar indirmek zorunda kalmazsınız, o zaten sizin gelen kutunuzdadır.

Pi, bu özelliklerin bir göstergesi olarak bir demo sunmaktadır. Onu görmek için buraya tıklayın.


Biyofilm nedir?
Bir biyofilm mikroorganizmaların bir grup oluşur, doğal ya da insan yapımı yüzeylerde bir matrisidir. Bu mikro-organizmalar genellikle kendiliğinden üretilen hücre dışı polimerik maddelerin (EPS) veya balçığın bir matriks içinde gömülürler.

Bir biyofilm içinde büyüyen hücreler sıklıkla planktonik veya serbest yüzer su içinde aynı türün hücrelerden farklıdır.

Neden biyofilm formu mı?
Bir biyofilm oluşturan bir türün hücreleri genlerin büyük takımları farklı şekilde düzenlenmiş olan bir fenotipik kaymasına uğrarlar. onlar planktonik zaman karşı bir biyofilm olduğunda koymak sadece, hücrelerin davranışını değiştirir. çevreyi değiştirebilecek ki onların planktonik varlığı üzerinde hücreleri bir avantaj verebilir bir biyofilm oluşturan; Örneğin, pH, kimyasal su makyaj ve onlar ‘balçık’ biyosit korunabilir.

Biyofilm oluşumu pek çok şey tarafından tetiklenebilir ancak yani onlar saldırı ya da nerede besin ve diğer kaynaklar düşük altında olduğu bir ortamda bir ‘yalın’ bir ortamda olduklarında genellikle oluştururlar.

Ne Biosense bana söyleyebilir?
Biosense yüzeyinde büyüyen biyofilm tarafından üretilen elektriği ölçer. Aynı zamanda biyofilm büyümesi için öncelikli sitesi sağlar. Gerçekte Biosense yapışık hücreler için bir iniş sitesi sağlar ve bir elektrik uyarıcı ortamı Herhangi bir biyofilm yaşama en iyi şansı vermek için. Bir biyofilm bir su sisteminde büyüyebilir, o zaman Biosense üzerinde büyüyecek. su sistemindeki koşullar Biyofilm büyümeyi destekleyecek bir şekilde değişiyor zaman Biosense söyler. Bu, bazı biyofilm büyüme (örn., Bir hastane su sistemi) için bir biyofilm büyüme olan bir sistem arasında olabilir ya da daha fazla biyofilm büyümeye bir biyofilm büyüme giden bir soğutma kulesi olabilir.

Ne değildir Biosense bana söyleyebilir?

 • planktonik sayıları ve Biosense gelen çıkışları arasında bir ilişki yoktur.
 • biyofilm kalınlığı ve Biosense arasında bir ilişki yoktur. Biosense biyofilm değil kalınlığı biyolojik elektriksel aktivitesini ölçer.
 • Biosense türlerini ayırt edemez.

Ben laboratuarda Biosense test edebilir miyim?
Genelde insanlar son derece tahmin edilebilir laboratuarda, başarı bir sürü yok. Bir biyofilm bir biyofilm bunu bir sağkalım avantajı verince -zayıf‖ koşullarda oluşturma eğilimindedir. Bir laboratuarda, biyofilm onlar, tek kültürlü onlar uyarılan ve genel olarak beslenir alanda aynı olacak şekilde değil eğilimindedir. Laboratuvar biyofilm alan biyofilm normalde olmayan temsilcisi ve böylece Biosense biyofilm bir avantaj vermez ve saha testleri sonuçlarına karşı öylesine sonuçlar genellikle kötü.

Ben Legionella ve Lejyoner hastalığı hakkında endişe duyuyorum eğer nasıl Biosense bana yardımcı olabilir?
Lejyoner hastalığı genellikle dezenfektan korunur biyofilm büyüdü Legionella bakterileri inkübe kaynaklanır. Eğer biyofilm su sisteminde büyüyen ve ‘Lejyoneloz mücadelede büyük bir araçtır varsa Biosense söyleyebilirim.

Odak Ons içilebilir, atık, süreç ve havuz sularında enstrümantasyon, süreç ölçümü ile ilgili teknik bilgi veren e-posta ile dağıtılan kısa makaleler bir dizi vardır. Eğer e-posta listesine katılmak isterseniz, lütfen bize ulaşın.

Eğer herhangi bir su sisteminde Biyofilm bakteriyel enfeksiyon (lejyonella) kaynağı, korozyon nedeni ile ısı kaybı nedeni olduğunu biliyor muydunuz?

Muhtemelen yaptı!

Ama şimdi biyofilm büyümesi için çevrimiçi izleme düşük maliyetli bir yol olduğunu biliyor muydunuz?

Muhtemelen değil mi!

Giriş

How biofilm grows

Biyofilm gelişme beş aşamaları Şekil 1: (1) İlk eki. (2) Geri dönüşümsüz bağlanma. (3) Olgunlaşma I. (4) Olgunlaşma II. (5) dağılımı. şemada gelişme Her aşamada bir gelişmekte olan P.aeruginosa biyofilm bir fotomikrografiğin ile eşleştirilmiş.

Biyofilmler (sümük) dolaşımdaki ve besin kaynağı ile, herhangi bir su sisteminde yetişen, ancak daha nemli olan bu sistemlerde büyümeye muhtemeldir havalandırmalı vardır olabilir. Bir biyofilm büyür zaman ‘toplu’ devir daim eden su çok farklı koşullara sahip olabilir bir çok lokalize bir ortam yaratabilirsiniz. Genellikle, korozyon ve ölçek oluşumu ile ilişkili olduğunu göstermektedir, mikro ortamları oluşturulması için biyofilm yeteneğidir. Biyofilmler bir yüzeye zayıf yapışır serbest dalgalı mikro organizmaların (düzeltme) kendileri oluşur. hemen yüzeyden ayrılmış değil, bunlar başka türler bir biyofilm içine (büyümek) takmak ve kolonize izin yüzeye daha güçlü bağlayabilirsiniz. gelişen bu biyofilm tabakası genel olarak ‘balçık’ (Şek. 1) olarak ifade edilir.

Neden biyofilm izlemek gerekiyor?

Biofilm affected lung

İncir. 2 A Akciğer legionella’ya ile enfekte. 2011 yılında, İngiltere’de Lejyoner hastalığı 235 bildirilen vakalar vardı.

Sorun ne?

Çoğu su sistemleri biyofilm hiçbir endişe verici düzeyleri ile çok güvenli, bu nedenle operatörler tarafından yapılan işlemler başarıyla biyofilm gelişme riskini azaltmak veya kabul edilebilir seviyelere kontrol, bu yüzden sorun nedir?

Sorun su sistemlerinin büyük çoğunluğu güvenli ve iyi yönetilen iken, biz her yıl insanlar yönetilen su sistemlerinde büyüyen biyofilm doğrudan bir sonucu olarak ölmek olduğunu bilirler. Bazı izleme rejimleri aşırı oksidan kalıntısını ölçmek ve sistem steril bir pozitif kalan oksidan varsayalım. etkin bir şekilde suya biyositlerin bakteri koruyabilir bir mikro-ortam üreterek biyofilm.

Şu anda hayır, güvenilir, ekonomik ve online gerçek zamanlı monitörler vardır, bu bir biyofilm oluşturmak, ya da gibi, kimyasal arıtma rejimi tanıtıldı beri koşullar değişmemiştir kontrol etmek önlemede kullanılan kimyasal tedavisinin etkinliğini kontrol edebilirsiniz:

 • Çevre sıcaklığı bir değişiklik
 • Su kullanımında bir değişiklik
 • Bir hava kaçağı istenmeyen malzemeler, örneğin tanıttı oksijen ve besin

Sanat mevcut devlet nedir?

Biyofilm oluşumunu ölçmek için şu anda mevcut çeşitli seçenekler vardır. Muhtemelen en başarılı plastik plakalar, bir dizi olan bir cihazdır. Her gün / hafta / ay bir tabak kaldırıldı ve biyofilm için kontrol edilebilir. Alternatif ticari etkili yanlış pozitif tortu ya da ölçek birikmesine yol açtığı ısı kaybında bir azalma üretilebilir iken, bir çevrimiçi sensöründen gelen ısı kaybının hızını ölçmek mevcut cihazlar vardır.

Çözüm nedir?

BioSense sensor

Fig. 3 Bir Biosense sensörü

Biyofilm büyümesi ve kimyasal doz aşımı ile ilgili güncel konular çözüm sürekli ekonomik biyofilm monitör, kullanımı kolay bir ile izlemektir. Bu monitör olmalıdır:

 • Aatın alınabilir
 • Basit
 • Sürekli
 • Güvenilir

Pi adlı Biosense tüm bu kriterleri karşılayan (Şek. 3).