Process Instruments (UK) Ltd, Şirket genelinde pozitif bir sağlık ve güvenlik kültürüne sahiptir, çünkü yüksek standartların ahlaki ve ticari önkoşul olduğuna inanmaktadır.

Şirketin kendini adadığı standartlar:

 • uygun ve yeterli Risk Denetlemeleri aracılığıyla yaptığımız işlerden doğan sağlık ve güvenlik riskleri için yeterli kontrolün sağlanması
 • güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturma
 • gerekli olan tüm Kişisel Koruyucu Ekipmanlar gibi ekipmanların ve tesisin güvenliğinin sağlanması ve korunması
 • zararlı olabilecek maddelerin kullanımında ve taşınmasında güvenliğin sağlanması
 • tüm çalışanların işlerinde yetkin olmasının sağlanması ve onlara yeterli eğitim, öğretim ve denetimin verildiğinden emin olunması
 • hastalıkla ilişkili işlerin ve kazaların önlenmesi için çalışma
 • çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen konularla ilgili çalışanlarımıza danışmanlık hizmeti verme
 • sürekli gelişme sağlamak için bu politikanın senelik olarak gözden geçirilmesi ve değişikliklerin yapılması
 • yürürlükteki tüm yasal zorunluluklara uyma
 • ilgili taraflara politikanın uygulanabilir olması

2013 yılı için Şirketin belirlediği amaç ve hedefler:

 • BS OHSAS 18001:2007’ye göre yönetim
 • tüm Risk Değerlendirmelerinin güncellenmesi

Uygulama, bakım ve gözden geçirme

Genel Müdür, Şirket içerisinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili tüm sorumluluğu alır ve tüm politika uygulamasından sorumludur.

p style=”text-align: justify;”>Sağlık ve güvenlik politikalarının ve düzenlemelerinin uygulanması için Genel Müdür kendisini destekleyecek yetkili kişiler atayacaktır.

İmzalayan: Mike Riding (Genel Müdür)
Tarih: 6 Mart 2013
İnceleme Tarihi: Ocak 2014