Process Instruments (UK) Ltd, ürünleri, prosesleri ve operasyonlarıyla çevresel sürdürülebilirliğe kendini adamıştır. Tüm ulusal çevre mevzuatına tam uyum sağlayacak ve ürünlerini uygulayabileceği her yerde yasal zorunluluklara göre işlem yapacaktır.

Özellikle, Şirket;

  • çevre ile ilgili tüm yasal ve şirket standartlarına uyum sağlayacaktır
  • çevreyle ilgili amaçlar ve hedefler belirleyecektir, bunları ölçüp tekrar gözden geçirerek, şirketin çevre performansını sürekli geliştirecektir
  • tedarikçiler ve müşteriler gibi iş yaptığı ilgili tarafları bu politikaya ve çevre düzenlemelerine uymaları için teşvik edecektir
  • şirket aracılığıyla çevreye karşı sorumlu bir kültürü destekleyecektir
  • müşterilerine mevcut kamusal çevre bilgilerini sağlamakla ilgili yükümlülüklerini yerine getirecektir
  • sürdürülebilirlik durumu için yenilenebilir kaynaklar kullancaktır ve yenilenebilir olmayan kaynaklar üzerindeki etkisini minimuma indirmeye çalışacaktır
  • tüm bölgelerde ham maddelerin, ürünlerin ve atıkların doğru taşınması, depolanması ve yönetilmesi sayesinde kirlilik önlemeye karşı bir kararlılık gösterecektir
  • bu politikanın uygulandığından emin olmak için zaman ve diğer kaynakların yeterli bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır
  • ISO 14001’e göre şirketin tüm yönleriyle oluşturduğu çevresel etkinin yönetimi de dahil olmak üzere etkin yönetim sistemleri kullanacaktır
  • talep üzerine bu politikayı şirketin internet sitesi aracılığıyla halkın kullanımına açacaktır

İmzalayan: Mike Riding (Genel Müdür)
Tarih: 6 Mart 2013
İnceleme Tarihi: Ocak 2014