Chlorine Analyser

Klor Analizörü

HaloSense monitörleri çevrimiçi artik klor seviyesinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi gereken uygulamaların çoğunda kullanılır. HaloSense analizörleri, kullanma suyu, deniz suyu, proses suyu, yüzme havuzu suyu, vs. sulardaki klor takibi ve uygulama kontrolü için uygundur.

HaloSense klor analizörleri:

 • Çevrimiçi toplam klor analizörü
 • Çevrimiçi serbest klor analizörü
 • Deniz suyu metrelerinde klor
 • Çevrimiçi sıfır klor metre (serbest klor varlığını belirlemek için tasarlanmıştır)

Artik klor analizörlerinin HaloSense kullanması demek ihtiyacınız olan herşeyi elde edeceğiniz ve ihtiyacınız olmayan hiç birşeyin de size sunulmayacağı demektir. Ekstra klor kontrolü olmadan düşük maliyetli kontrolörden (CRONOS®)’dan, renkli dokunmatik ekranlı – uzaktan erişimli klor kontrolörüne (CRIUS®)’a kadar ve diğer kontrolörlerde dahil olmak üzere hepsi harika sensörlere sahip! Klor doz kontrolü artık her zamankinden daha kolay ve daha ucuzdur!

Free Chlorine AnalyserMembranlı amperometrik klor sensörü sıfır noktası sapmasını ortadan kaldıran üçüncü bir referans elektrot ile geliştirilmiştir. pH dengelemesi çoğu zaman gerekli değildir. (Yanlış bir kelime kullanım hatası olmasına rağmen klor sensörleri genelde polarografik klor sensörleri olarak bilinir.). Onun benzersiz tasarımı, reaksiyon maddesi kullanımını tamamen sıfırlaması nedeniyle pH dengelemesinin gerekli olmadığı anlamına gelir.

Potansiyostatik krono-amperometrik sensörlerin gelişmişlik seviyesine ilaveten, HaloSense artik klor monitörleri ihtiyacınız olan tüm işlevselliğe ve daha fazlasına sahiptir. Mümkün olan en düşük fiyatta ihtiyacınız olan tüm işlevselliğe sahip size en yüksek kaliteyi verecek olan CRONOS®, ya da CRIUS® denetleyicilerinden birini basitçe seçin. Bunun anlamı ölçüm kalitesinden ödün vermeksizin, ihtiyacınız olmayan hiç birşeye ödeme yapmadan sadece ihtiyacınız olan şeyler için ödeme yaptığınızdır!

HaloSense monitörlerinin kullandığı sensörler büyük ölçüde pH’tan bağımsız olarak çalışırlar, bunun anlamı ölçümlerin tampon ve reaksiyon maddesi kullanılmadan yapıldığıdır. Onlar amperometrik klor sensörleridir ve belirli bir duyarlılık ile kararlılık göstermektedirler. Bu sensörlerin değişken pH’lara sahip sularda yüksek pH (pH’ın 8.5’den büyük olduğu durumlar) değerlerinde klor ölçümü yapabilmeleri, analizöre bağlı pH sensöründen ya da harici bir pH metreden pH dengelemesinin sağlanması ile mümkündür.

Sensörler, bir membran ile numuneden ölçüm yapan elektrotların ayrıştırılmasıyla çalışır. Bu membran serbest artik kloru (HOCl ve OCl) ya da toplam artik kloru (HOCl ve OCl artı kloraminler) ayırır. Sensör içerisinde çözünmüş klor düşük pH değerine sahip elektrolit ile karşılaşır. Bu, OCl’nin büyük çoğunluğunu HOCl’ye dönüştürür. HOCl miktarı çalışan altın elektrodunda azalır ve mevcut oluşum serbest klor ya da toplam klor varlığı ile orantılıdır ve enstrüman, sonucu ppm ya da mg/l olarak verir.

Bu teknik en gelişmiş sürekli ölçüm metodudur ve kullanıcıya çok istikrarlı klor ölçümü ile iyi dozaj kontrolünü de içeren pek çok avantaj sağlar.

HaloSense Analizörlerinde tampon ya da reaktif madde gerekmez. Bu da toplam maliyetin düşük olduğunu ve bakımların 3 ya da 6 ayda bir yapıldığı anlamına gelir. Tampon gerektirmeyen HaloSense klor monitörü, en iyi fiyata en iyi analizörü isteyen mühendisler için hızla en iyi seçim haline geliyor.

CRONOS® ve CRIUS® serbest ve toplam artik klor doz denetleyicileri, işlem kontrol seçenekleri, veri kaydı, röle çıkışları, seri iletişimler, Ethernet, Modbus, HART, Profibus ile donatılmıştır. Klor monitörlerinde (tüm kontrol seçeneklerine uzaktan erişim dahil) Uzaktan Erişim, GPRS üzerinde internet ya da LAN aracılığıyla mümkündür. CRONOS® düşük maliyetini korurken ve özellikle maliyetine kıyasla çok değerli bir ürün olsa bile, CRIUS® HaloSense monitörleri isteyebileceğiniz tüm seçeneklere sahiptir!

Free Chlorine Monitor

Bir Kapalı Akış Hücresinde Klor Monitör

 • Düşük alım maliyeti
 • Düşük sahip olma maliyeti
 • İndirgenmiş pH bağımlılığı (büyük ölçüde pH’den bağımsız)
 • İstikrarlı ve güvenilir
 • Serbest klor monitörü
 • Toplam klor monitörü
 • Birleşik klor monitörü
 • Tamponsuz klor monitörü
 • Reaktif malzeme gerektirmeyen klor monitörü
 • pH bağımlılığı indirgenmiş serbest klor sensörü

pH Bağımlılığı İndirgenmiş Serbest Klor Sensörü

Çoğu su şirketi, serbest klor artıklarının ölçümünü geleneksel kimyasal tamponlara ihtiyaç duymadan yapmak istemektedir. Asetat ve fosfat tamponları pahalı ve çevreye zararlıdır. Tamponlu sistemlerde bakım zordur, oldukça pahalıdır, asit kullanımından dolayı uyulması gereken ek sağlık ve güvenlik talimatları vardır ve asitten dolayı ek maliyetler oluşur.

Amperometrik hücreler ve çoğu polarografik problar yalnızca hipokloröz asite (HOCl) yanıt verirler. HOCl, pH’a bağlı şekilde hipoklorite (OCl-) ayrışır. Bu nedenle çoğu monitör çoğu uygulamada asit tamponlara ihtiyaç duyar. Bir su arıtma tesisinde yapılan tipik bir su pH ölçümünde değer 7 ile 9.2 arasında olabilir. Kimyasal tampon pH değerini 5 ile 6 arasındaki bir değere düşürebilir ve kalıntı klorunun büyük çoğunluğunun HOCl olarak kalmasını sağlayabilir (aşağıdaki grafiğe bakın).

Graph showing typical probe response to pH (unbuffered).

HaloSense

Serbest Klor sensörü tüm HOCl’yi ve mevcut OCl-‘nin (grafikteki mavi çizgi) büyük bir kısmını ölçer. Bu sonuçlar pH etkisinin oldukça düştüğünü göstermektedir ve bunun anlamı çoğu izleme uygulamasında tampon ya da pH dengelemeye gerek olmadığıdır.

Aşağıdaki grafik, 1ppm serbest klor numunesinde pH değeri 9’dan 10 üzerine çıkarılıp tekrar 9’a düşürüldüğünde ya da 7.5 altına düşürülüp tekrar 9’a çıkarıldığında oluşan gerçek bir HaloSense serbest klor sensöründeki hataları göstermektedir. Grafik gösteriyor ki uygulamaların çoğunda pH dengelemesine ihtiyaç duyulmayacaktır ve serbest klor sensörü pH dengelemesi özelliğine sahip olduğu için en uygun sensördür.

Chlorine Monitor

Çin’de sergide Pi’nin Klor Monitör

Bir uygulama için yardıma mı ihtiyacınız var? Buraya tıklayın!

 • Sürekli klor izlemesi
 • Su arıtma tesisi artık klor dozajı kontrolü
 • İkincil klorlama serbest klor dozajı kontrolü
 • Dağılımın izlenmesi
 • Soğutma kulesi izleme ve kontrolü
 • Pastörizör dozaj kontrolü
 • Deniz suyu klorlama kontrolü
 • Deniz suyunda klorun izlenmesi

Artik serbest ve toplam klor ölçümüne ihtiyaç duyduğunuz her yer HaloSense için uygundur. HaloSense analizörleri kullanım kolaylığının ve güvenilirliğinin çok önemli olduğu uygulamalarda çalışmaya özellikle uygundur.

Belki de dünyanın en iyi Klor Monitör – Dağıtım Sistemde CRONOS® HaloSense.

CRONOS® HaloSense dünyanın ‘en iyi’ Klor Monitör olabilir mi?
Bu ‘en iyi’ ile ne demek tamamen bağlıdır ama güçlü bir yarışmacı olarak orada olmak zorunda.

Biz dağıtım ağı üzerindeki bir klor monitörden ne gerekiyor?

 • Özgünlük
 • Düşük sürüklenme (yüksek doğruluk)
 • Düşük bakım (ve düşük bakım maliyeti)
 • Bakım arasındaki uzun aralıklar
 • Kalibrasyon arasındaki uzun aralıklar

Total veya serbest klor monitör satan her şirket kendi ürün için bu özellikleri talep edecek ama bir araştırma yaptık?

2009 yılında müşteri içme suyu klorlama kontrolü (64 enstrümanlar) ve dağıtım izleme (270 enstrümanlar) hem de Pi 334 klor monitörleri satın aldı. Onlar piyasada bulunan analizörleri bir dizi bir yıl deneme sonrasında yaptı. 2012 yılında onlar yapmıştı tasarruf kanıtlamak için yüklü dağıtım klor monitör 30 ikinci deneme yaptım.

CRONOS HaloSense Chlorine Monitor

CRONOS® HaloSense Klor Monitör

Onlar yeniden kalibrasyon olmadan ve bakım gerektirmeden başarısız kadar etkili bir şekilde izler çalıştırın. Araştırmanın bulguları olan HaloSense ebil

 • “HERHANGİ operatör/teknik müdahalesi (yani hiçbir kalibrasyon ve bakım) olmadan daha fazla sonra 90 gün süreyle kalibre değerinin% 10 olması.”

Bu CRONOS® HaloSense dünyanın en iyi klor monitörünü yapar mı? Belki, ama onun on-board kontrol seçenekleri ile birleştiğinde, dağıtım sisteminde değişen pH koşullarında, serbest klor ve toplam klor izleme uygulamaları, kendi haberleşme yeteneği ve sahip olma derece düşük toplam maliyeti, onu için uygunluğu yanıt eksikliğine dünyada ‘en iyi’ klor monitör olabilir.

Olağanüstü CRONOS® HaloSense hakkında daha fazla bilgi için, dünya çapında 40 ülkede, lütfen yüklü bize ulaşın.

Chlorine Analyser in Distribution Monitoring Application.

Klor Analizörü Dağıtım İzleme Uygulaması.

Su arıtım tesisinde içme suyu arıtımı ve dezenfeksiyonu, içme suyunun musluklara güvenli bir şekilde geldiğinden emin olmakla ilgili doğan problemlerden bir kaçıdır. Uzun dağıtım şebekelerinde klor artıklarının izlenmesi ve küçük ikincil klorlama tesisiyle yükleme yapılması gereklidir. Bu işlemler, artıkların musluğa gidebilecek tüm yollarını kontrol etmek amacıyla yapılır.

İkincil klorlama tesisleri, doğaları gereği genellikle insansızdırlar ve uzaktan kontrol edilebilen kolay erişilemeyen konuma sahiptirler. Bu nedenlerle, klor metre / klor denetleyicisi / klor analizörü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Bakım sonrası üç ay kullanım
 • Kalibrasyonlar arasında üç aylık periyot
 • Şebeke sistemlerinde bulunan pH değişimlerinden etkilenmez
 • Düşük ilk yatırım ve mülkiyet maliyeti
 • Tampon ya da reaktif maddeye ihtiyaç duymama

2012/2013 yılında Pi bağlı klor analizörü (HaloSense) üzerinde yoğun testler yapılmıştır. 30 adet klor ölçüm enstrümanı İrlanda’da kurulmuştur ve bunlar; klor metrelerin yukarıda bahsedilen tüm özelliklere sahip olduklarını ve çok zahmetli uygulamalarda kendilerini ispatladıklarını göstermiştir. Bu ve klor ölçüm uygulamalarıyla ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Su şirketleri, dağıtım sistemindeki artık klorları takip etmek için klor analizörü satın aldıklarında gerçekten ne isterler?

Yukarıdaki özellikler dışında onlar üç şey isterler.

1) Basitlik

 • Reaktik madde kullanımının olmaması
 • Özel malzeme kullanımı gerekliliği olmaması
 • Küçük kullanım alanı
 • Tek noktalı kalibrasyon

2) Güvenilirlik

 • Kalibrasyon ile bakım arasında makul sapma
 • Kalibrasyon sürelerinin üç aya varan aralıklarda olması
 • Bakım sürelerinin üç aya varan aralıklarda olması

3) Uygun Maliyetlilik

 • Düşük yatırım maliyeti
 • Düşük kurulum maliyeti
 • Düşük çalıştırma maliyeti
 • Düşük sahiplik maliyeti
 • 3 aya varan sürelerde tamamen insansız operasyon gerçekleşebilmesi!

Tüm dünya genelindeki müşteriler, diğer analizörlerin performanslarını yan yana koymuşlardır, dağıtım sistemlerinde artık klor ölçümünde en basit, güvenilir ve uygun maliyetli serbest klor ve toplam klor ölçümü için Pi HaloSense sensörlerinin en iyisi olduklarını görmüşlerdir.

Remote Water Treatment Plant

Küçük su arıtım ve ikincil dezenfeksiyon tesisi, vs. dünyanın her neresinde olurlarsa olsunlar benzer problemlerden zarar görme eğilimindedirler. Pi bunların çözülmesine yardımcı olabilir. Birincisi SCADA altyapı iletişim yokluğudur. Yükleme maliyeti yasaklanabilir. İkincisi merkezi DCS kontrol altyapısının yokluğudur, tekrar kurulum maliyeti yasaklanabilir. Üçüncüsü uzak konumdur. Genellikle su tesisleri uzak yerlerde bulunurlar, olumsuz hava şartlarından kaynaklanan kontrol kaybetme durumları gibi zamanlarda erişimi zor olan bir konumdadır.

Bu üç sorunla karşılaşan dünya genelindeki su mühendisleri bu meseleleri çözmek için uygun maliyetli çözüm aramaktadırlar ve çözüm Pi’nin ürünleridir. Sensörleri (örneğin; klor, pH, bulanıklık, vs) üzerinde küçük ölçekli SCADA ve tam çevrimiçi PID kontrolü sağlayan bir CRIUS® denetleyicisi, operatör kesintisi olmadan uzun dönem operasyon yapılmasına uygundur.

2009 yılında İrlanda’da Cork County Konseyi, 20 küçük ve uzak konumdaki tesiste bu fonksiyonelliğe ihtiyaç duymuştur ve mükemmel etki için Pi CRIUS® analizörlerini kurmuştur.

CRIUS® un uzakta erişim kapasitesini test etmek için lütfen buraya tıklayın.

CRIUS® UN kontrol kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Ülkenizde benzer şekilde CRIUS® çoklu parametre denetleyicileri kullanan diğer müşteriler hakkında daha fazla bilgi için neden bize ulaşmıyorsunuz?

Pastörizörler ve onların their dezenfeksiyon kontrolü, çevrimiçi enstrümanlarda belirli problemler ortaya çıkarır. Çoğu çevrimiçi enstrüman, gerekli olduğunda açılıp kapanabilen sürekli bir pastörizöre ihtiyaç duyar.

Ayrıca pastörizörün içerikleri içme suyu gibi yumuşak değildir, yüksek sıcaklıklarda sık sık pH dalgalanmaları ve deterjan (yüzey aktif maddeler) varlığı söz konusudur.

Pi, bu sorunların çözümü için çözüm paketleri sunmaya çalışmıştır ve şuan şarap ve bira şişesi üreten tesislerde İngiltere genelinde bir kaç kurulum yapmıştır. Sensör, sensörü temiz tutan ve proses sona erdiğinde sensörü ıslak tutan çift işlevli kendini temizleyebilen bir cihaz üzerine yerleştirilmiştir.

Ayrıca uzaktan erişim, email alarmları, ileti alarmları ve tam PID kontrolü sağlayan Pi pastörize edici dezenfeksiyon kontrol sistemleri, her biri için ayrı özel sensör kullanılan klor, brom, ozon ve klor dioksit dezenfeksiyonu için uygundur.

Neden bize ulaşarak pastörizasyon uygulamalarınız için neler yapabileceğimizi görmeyesiniz.

HaloSense 6 ay boyunca herhangi bir operatör müdahelesi gerektirmeyen avantajları ile kullanıcının tanımladığı aralıklarda otomatik olarak kendi kendini temizleme özelliği ile donatılmış olabilir. Otomatik yıkayıcı, özellikle gıda hazırlama, selülöz ve kağıt ile numune üzerinde katı madde birikme olasılığı olan çoğu uygulama için kullanışlıdır. Otomatik yıkayıcı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Kendini Temizleyen Klor Analizörü


Yüksek ve değişken pH’li bazı uygulamalarda, pH dengelemesi sürekli serbest klor analizörlerinin doğruluğunu arttırabilir. pH dengelemesinin geçerli olabilmesi için, dengeleme işleminin çok yüksek kaliteli pH sensörleri ve HaloSense çevrimiçi artik serbest klor analizörleri gibi değişken pH’a karşı hassasiyeti düşük klor sensörleri ile yapılması gerekmektedir.

pH correction/compensation graph.1 ppm serbest klor örnek pH tekrar pH 7.5 ve aşağı, pH 10 daha fazla pH 9 değiştirildi olduğunda grafik gerçek bir HaloSense serbest klor sensörü hataları gösterir. grafik uygulamalarının büyük çoğunluğu hiç ve serbest klor sensörü o tazminat uyguladığınız mevcut en uygun sensör bunu o pH tazminat gerekmez gösterir.

Ethernet, Modbus ve Profibus: CRONOS® ve CRIUS® serbest ve toplam kalıntı dozaj kontrolörleri dört PID proses kontrol seçenekleri, veri kaydı, çıkışlar, analog çıkışları ve gibi seri iletişim rölesi ile donatılmış olabilir. (Tüm kontrol seçeneklerine uzaktan erişim dahil) araçların uzaktan izleme GPRS üzerinden ve LAN üzerinden internet üzerinden kullanılabilir. CRONOS® düşük maliyetli bir alternatif sunuyor ve para için özellikle büyük bir değer iken aslında CRIUS® HaloSense monitör, istediğiniz tüm seçenekleri vardır!

Residual Chlorine Analyser

Klor Analizörü

Pi her Klor Analizörü son derece yetenekli Klor Kontrol olmak yeteneğine sahiptir. denetleyicileri veya PID kontrolü (çok yüksek olduğunda klor çok düşük veya kapalı iken dozaj genellikle röle (şalter) döner) kimyasal kontrolü kullanabileceği birden fazla kontrol kanallarını olabilir.

PID Orantılı Entegre Türev anlamına gelir ve bir pompa kontrol ve su sabit bir klor seviyesini yönetmek olacak bir çıkış vermek sensör sinyalinin matematiksel manipülasyon olduğunu. Tüm özellikler ayarlanabilir ve aşırı besleme koruma gibi yerleşik güvenlik özellikleri vardır. PID kontrol ile ilgili bir tartışma için teknik nota bakın lütfen işte.

Pi’nin klor kontrolörleri gibi pastörizasyon, su arıtma, soğutma kuleleri, yüzme havuzları vb gibi birçok kontrol uygulamalarında kullanılmaktadır.

‘Klor’ ne anlama geliyor?
Klor dezenfektan olarak eklendiğinde su ve böylece herhangi bir organizmaları öldürmek malzeme okside suya. ‘Kalıntı Klor’ işleminin sonunda arta kalan klor ve biz ölçmek ne genellikle.

‘Serbest Klor’ nedir?
Serbest klor olarak var sudaki klor HOCl or OCl.
Klor pH4 ile pH 11 arasında, saf su ilave edildiği zaman
Cl2 + OH ↔ HOCl + Cl
HOCl ↔ OCl + H+
klor ilave edilir eğer öyleyse olsun sulamak için HOCl (hipokloröz asit) and OCl (hipoklorit), birlikte hangi ‘serbest klor’ yapmak.

‘Kombine’ Klor nedir?
Su hem amonyak içerir ve Hipoklorite Eğer monokloramin oluşturacak tepki verecektir.
NH3 + OCl → NH2Cl + OH
Bir asidik çözelti içinde Monokloramin nitrojen triklorit oluşturulması için disproportionates.
2NH2Cl + H+→ NHCl2 + NH4+
3NHCl2 + H+→ 2NCl3 + NH4+
Klor düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır çözelti içinde sık sık ‘klor’ değil kokuyordu olabilir Chloramindler olduğunu.
Yukarıdaki üç Kloraminler topluca ‘Kombine Klor’ olarak bilinir.

‘Toplam’ klor nedir?
Toplam klor serbest klor ve kombine klor birleşimidir.

Sensörlerin hangi dizi var?
Pi aralığı 0.01-2 ppm Serbest ve Toplam Klor sensörleri sunuyor 0.01-5ppm, 0.01-10 ppm, 0.01-20 ppm ve,01-200 ppm (sadece ücretsiz).

Ben Deniz Suyu içinde Klor ölçebilirsiniz?
Eğer klor deniz suyu eklemek Evet, ama Kalıntı Brom oluşturmak için bir yer değiştirme reaksiyonu vardır. Daha fazla bilgi için, bkz bizim Teknik Not deniz suyunda klor ölçümü üzerinde.

Ne kadar sıklıkla benim sensörünü kalibre edersiniz?
Bu uygulamaya bağlıdır. Online klor sensörü çoğu insan haftada bir kez, her üç ayda ayda bir kez ya da iki kalibre yüzden çok düşük bir sürüklenme vardır.

Ne kadar sıklıkla klor elektrolit değiştirebilirim?
Her 3-6 ayda bir.

Ne kadar sıklıkla bir klor membran değiştirebilirim?
Her 12-18 aydır.

Değişen pH benim okuma etkileyecek?
Evet, sadece çok küçük bir miktar ve çoğu kullanıcı, ancak bu kabul için mutluyuz.

Müdahaleler nelerdir?
Hem ozon ve klor dioksit ölçümü ile müdahale edecektir. Daha fazla bilgi için, buraya tıkla.

membranların ve elektrolit raf ömrü ne kadardır?
Serin ve kuru bir yerde, iki yıl saklanır edin.

Inşaat malzemeleri nelerdir?
PVC, paslanmaz çelik ve silikon.

Sensörün sıcaklık aralığı nedir?
>3 °C – < 50 °C.

Neden hiçbir sıfır ayarı var mı?
Sensör hiçbir sıfır gerekli olan pozitif bir voltaj o kadar sıfır herhangi bir kayma pozitif çalışma gerilimine ihmal karşılaştırıldığında tüm zaman çalışır.

Sıcaklık değişir ne olur?
Hiçbir şey! sensör sıcaklığını ölçen ve otomatik tazminat yapan bir termostat vardır.

Ne sensörünü kalibre etmek için kullanmalıyım?
Bir el ölçeri kullanın. Bunlar bir tedarikçi çeşitliliği ve neredeyse hepsi numunedeki ozon konsantrasyonunu belirlemek için kolorimetrik DPD kullanmak temin edebilirsiniz.

Ben bir DPD test yapmak için bir örnek alıyorum zaman düşünmek ne var?
Öncelikle enstrüman sağa numuneyi alır. İkincisi konsantrasyon hızla değişen zaman örnek almak ve üçüncüsü kaliteli avuçiçi kullanmak ve talimatları dikkatlice takip etmeyin.

Ben kalibre etmek için çalıştık ve analizör örnek stabil olmadığını söylüyor?
Kalibrasyon esnasında analizör sondanın sinyalinin istikrar (değişim oranı) bakar ve geri sayım üzerinde% 10’dan fazla göre değişir o zaman analizör hataları tanıtan kalibrasyon rutin önlemek için kalibrasyon önler.

Odak Ons içilebilir, atık, süreç ve havuz sularında enstrümantasyon, süreç ölçümü ile ilgili teknik bilgi veren e-posta ile dağıtılan kısa makaleler bir dizi vardır. Eğer e-posta listesine katılmak isterseniz, lütfen bize ulaşın.

Muhtemelen bazı enstrümanlar klor dozaj kontrolü için ORP kullanımı ve diğerleri ppm klor sensörleri kullanın ama biliyorum…

… eğer işe yaramaz yaklaşık 3 ppm üzerinde ARE olduğunu biliyor muydunuz?

… biliyor muydunuz ki yüzme havuzları USA ORP ve Avrupa ppm klor sensörleri kullanmaz?

… Kasaba su ORP büyük bir değişiklik olabilir?

USA Neredeyse tüm havuzları ve spa henüz kendi klor dozu kontrol etmek için ORP sensörleri kullanarak içinde tersine Birleşik Krallık ve Batı Avrupa en ORP sistemlerinde suda serbest klor konsantrasyonu ölçmek sistemlerle değiştirildi. Pi birini veya her ikisini teknolojileri kullanan sistemleri sağlar.

ORP

Oksidasyon potansiyeli azalma (ORP veya REDOX) sensörleri, kazanmak ya da suya şey elektron kaybetmek su eğilimlerini ölçmek. Bir ORP daha olumlu bir okuma eğilimi daha fazla su ve böylece öldürme veya onları yok, okside etmek (kazanç elektronları) organizmaları veya sudaki diğer malzeme vardır.

ORP ppm Swimming Pool

Yüzme havuzu

Neden bu kadar çok havuzları USA ORP kullanılır?

Klor havuza dozlanır zaman oluşturur OCl and HOCl. Dezenfeksiyon büyük ölçüde yapılır HOCl ve ORP konsantrasyonuna yanıt HOCl o böcek öldürmek için suya klor eğilimi iyi bir ölçü yapan su içinde. Buna rağmen, ORP ikincil bir ölçüsüdür HOCl ve aşağıda değinilecektir bazıları diğer faktörlerin çok sayıda etkilenir. ORP ana konumlar vardır; düşük satın alma maliyeti, kalibrasyon ve çok az veya hiç bakım.

ORP sensörleri ile sorunlar nelerdir?

ORP Sensor

ORP Sensörü

Ne yazık ki ne ORP sensörleri tedbir, yani ÖRP olasılığını ya da böcek öldürmek için su yeteneğini değil, kaç böcek su, ince ama çok önemli bir fark öldürebilir ölçer, eğilim ve kapasitesidir. yüksek ORP ile örnek bir gelecek kirliliği öldürmek mümkün olmayacaktır sonra çok hızlı bir şekilde hataların az sayıda öldürmek mümkün ama olabilir. klor içerdikleri tek değişken değildir çok güçlü ORP etkilemesine rağmen, dahası. Suyun pH doğrudan ORP etkiler ve konsantrasyon oranı etki OCl/HOCl, iki dezenfektan bileşeni. Düşük bir pH değeri (daha yüksek asitlik) ORP bir artışa neden HCI nispi konsantrasyonlarında bir artışa neden olur.

Belki ORP ile en büyük sorun içinde hiçbir klor ile su üzerinde onlar ÖRP okumaları o suyun kaynağına bağlı olarak farklı olacağıdır. Bu, bir ORP demektir 750mV ülkenin bir kısmı ile aynı olan klorür konsantrasyonu değildir 750mV ülkenin başka bir yerinde. Ayrıca ORP tepki HOCl doğrusal ve 3 ppm üzerinde bakiye klor artmıyor 3 ppm üzerindeki kontrol son derece zor hale ORP okuma üzerinde çok az etkisi vardır. Bu sorunlar, tipik haliyle bu etkileri dengelemek için, klor ile su doz aşımı yol açar. Bu genellikle tipik 0.8-1.5 ppm (Dünya Sağlık Örgütü 1 ppm kalıntı önerir) etrafında faaliyet Avrupa havuzlara oranla klorun fazla 2 ppm olan US havuzlarında çok açık bir şekilde görülebilir.

ppm Klor

Bu sensörler doğrudan serbest klor konsantrasyonunu ölçmek için elektrokimya kullanın. Bunlar bir ORP sensör biraz daha pahalı olma eğilimindedir, ancak daha fazla tekrarlanabilir ve hassas ve bu nedenle daha iyi kontrol (ve bu nedenle indirgenmiş bir kimyasal maliyeti) elde eğilimindedir. Onlar serbest klor (dezenfektan) özgüdür ve kolayca serbest klor için DPD testi kullanılarak kalibre edilebilir. Bir ppm klor sensörü için sermaye maliyeti daha yüksek iken, toplam sahip olma maliyeti ORP sensörleri genellikle on yıl veya daha fazla geçen her yıl ve ppm sensörleri değiştirilir gibi düşük olma eğilimindedir.

ppm Klor sensörleri ile ilgili sorunlar

Bir ppm sensörü tek sorun büyük ölçüde aşağı pH, böcek öldürdüğünü ne kadar hızlı bir değişken ölçmek olmamasıdır, organizmaları öldürmek için su kapasitesini ölçer. ppm sensörleri iki farklı tipi vardır. İlk tedbir sadece HOCl, ve ORP sensörleri çok benzer sorunları var. sensörün diğer tip, 8.0 altında telefonları, her ikisi de ölçmek HOCl ve OCl. Pi, sadece (havuzlarda kullanım için) pH bağımsız sensörlerin kullanımı ve klorin dozaj bağımsız pH kontrolü kullanılmasını önerir. Bu pH ve daha sıkı da maliyetleri ve daha hoş bir banyo deneyimi alt yol açar, kontrol edilebilir ve azaltılabilir klorin artığı anlamına serbest klor hem de daha sıkı bir kontrol yol açar.

Conclusion

Avantajları

Dezavantajları

ORP Sensörler

Basit (kalibrasyon)

Ucuz

ORP Sensörler

Dezenfeksiyon kapasitesi ölçmez

Serbest klor ziyade pH daha Etkilenen

Doğrusal Olmayan

Değil tekrarlanabilir (siteden siteye aynı değil)

Su kimyası değiştirerek etkilenir

Tüm oksidanlar Etkilenen

Kullanarak ORP kontrolü normalde daha yüksek artıkların ve daha az istikrarlı kontrol yol açar

ppm Sensörlers

Doğrudan serbest klor ölçmek

Farklı siteler arasında karşılaştırılabilir sonuçlar

Doğrusal tepki

Sadece serbest klor etkilenen

Bir ppm sensörleri kullanarak artıklar, daha istikrarlı kontrol ve daha iyi yüzücü deneyimleri düşük yol açar

ppm Sensörler

Kalibrasyon gerektirir

Daha pahalı – ama çok değil

Daha bakım – ama çok değil

Eğer deniz suyuna içine klor doz zaman dezenfeksiyon yapar brom olduğunu biliyor muydunuz?

Bunları biliyor muydunuz DPD 1 önlemler serbest klor veya toplam brom ve serbest bromür mi?

Deniz Suyu Klorlama Kimyası

Birçok kişi farkında daha deniz suyunun klorlanması kimyası daha karmaşıktır ve klor artıklarının ölçümü mümkün olmasına rağmen, bu tam olarak anlaşılması halinde deniz suyu (ve klor dozlama nedenle otomatik kontrol) ‘de, daha iyi sonuçlar elde edilecektir.

Klor ya da brom mıdır?

Chlorine Analyser Sensor TipDeniz suyu sodyum bromür bunların çoğu yaklaşık 70 ppm çözünmüş bromürler içerir. suya klor koyduğunuzda (o daha reaktif olduğu için) bromür gelen brom yerinden ve bir klorür olur. Yani aslında suda ne var dozda toplam klor yaklaşık 70 ppm’e kadar ücretsiz brom ve kombine brom (serbest DEĞİL ve kombine klor) yani aslında dezenfeksiyon yapar toplam brom olduğu için [1]. Teknik olarak bromlama olduğunda Peki neden herkes klorlama diyoruz mu? Temelde insanların çoğu kimya bu ilginç bit bilmiyorum çünkü. Ne olmuş yani? o artıklar izlenmesi ve doz kontrol için geldiğinde Normalde tüm brom etkili bir dezenfektan olarak hiçbir fark yapar, ancak kavram kargaşasına olabilir. Doğru DPD test seçimi olduğu gibi dozaj önemlidir kontrol etmek için doğru sensörü seçimi.

Chlorine Analyser

Pi deniz suyu klorlama denetleyicileri bir uzman yelpazesi sunuyoruz, ama biz kimya oluyor anlamak gerekir sağ denetleyici seçin. aynı konuda bir teknik not mevcutturişte.

Serbest klor ve brom Toplam

bir mühendis yanlış ekipman belirtmek ve yanlış kalibre etmek için ölçülen ediliyor ne karışıklık nedeniyle kolaydır. Örneğin, bir ortak olan serbest klor sensörü deniz suyu klorlama kontrolü için belirtilecek. Çoğu elektrokimyasal serbest klor sensörleri serbest brom tepki vereceği (tüm bu yüzden dikkatli olun!) Ama bu mutlaka bromlama kontrolü için gerekenleri değil. Çoğu yazar, böylece daha iyi bir ölçüm toplam brom gerektiren toplam brom, olurdu o brom ve kombine brom serbest gelir serbest klor ve kombine klor farklıdır arasındaki dezenfeksiyon özelliği, iken, kimyasal her iki form dezenfeksiyon de eşit derecede iyi olduğunu kabul sensörü.

DPD ve Deniz suyu klorlama

Online sensörleri kalibre veya artık izlemek için el fotometre kullanılarak bakmak gerekir bu zaten kafa karıştırıcı çevre eklemek için. DPD klor artıkları ölçmek için yaygın bir biçimde kullanılmaktadır ve aynı zamanda, ancak, DPD 1 önlemler ÜCRETSİZ klor veya TOTAL brom öylesine bromin her ikisi için de kullanılabilir tepki verir. Eğer bir online araç sahip olduğu durum, bu nedenle böyle bir olarak ortaya çıkabilir CRONOS® or CRIUS® toplam brom gibi (DPD 1 karşı), serbest klor olarak belirtilen aslında ücretsiz brom ölçüm ama kalibre! Tipik en iyi sonuçlar toplam brom (toplam klor) sensörüne belirterek ve 1. O DPD’nin kullanarak kalibre elde edilir, ancak, hikayenin sonu değil! Bir analizörü belirtirken, biz tedarikçiler deniz suyunun fiziksel ve kimyasal makyaj içme ya da proses suyu çok farklıdır ve bu müşterilere arz ne etkileyebilir çünkü deniz suyu ile kullanım için olduğunu biliyoruz çok önemlidir.

Membran Sensörler üzerinde Tuzluluk etkisi

Bize bir tuzlu elektrolit sağlayabilir böylece deniz suyunda bir Pi sensörü kullanmak için gidiyoruz eğer bilmek için çok önemlidir. Ozmoz, yarı geçirgen bir zar boyunca daha yüksek bir eriyik konsantrasyonu düşük bir çözünmüş madde konsantrasyonundan suyun hareket anlamına gelir. Sensör deniz suyu ters bir işlemdir ve elektrolit içinde su ile, ancak, ile başa çıkmak için tasarlanmıştır sensörü, sonunda içine osmoz kuvvetleri su zorla böylece bizim sensörler elektrolit içme veya süreç sudan daha tuzludur numune içine sensör. Daha yüksek tuzluluğa sahip, özellikle deniz suyu için tasarlanmış elektroliti tedarik sorunu çözmek için.

Haliç Su

Residual Chlorine Analyser

Birçok deniz suyu klorlama uygulamalar doğada (kısmen deniz suyu ve kısmen tatlı su) içinde haliç ve hangi sensörü belirler ve kullanmanız gereken elektrolit seyreltme derecesidir. Deniz suyu yaklaşık 70 ppm bromürler vardır ve bu yüzden 70 ppm klor kadar yedek% 100 olacaktır. Deniz suyu% 50 temiz su ise, 35 ppm klor kadar% 100 deplasmanı verecektir. Biz artık bir 2 ppm baktı Örneğin, daha sonra su sadece% 3 deniz suyu ve% 97 tatlı su olabilir ve hala brom ölçme olacağını, bu nedenle DPD 1 ile kalibre toplam brom sensörü uygun olacaktır. Deniz suyu ile kirlenmiş herhangi bir su deniz suyu elektrolit en uygun olması muhtemeldir.

Çözüm!

Tüm bu almak ve hatırlamak çok fazla ise, o zaman merak etmeyin! Sadece herhangi bir online klorlama uygulaması için Pi konuşmak hatırlamak ve gerisini bize bırakın … garantili yapacak!

Kaynaklar

[1]. Klorlama ve Alternatif dezenfektanlar 5th Edition, Wiley beyazın El Kitabı – sayfa 874, sayfa 122-129.

Muhtemelen çoğu klor, ozon ve klor dioksit analizörleri ama el DPD kitleri kullanılarak kalibrasyon olduğunu biliyorum …

… Eğer hiçbir kalıntı olduğunda DPD söyleyemem biliyor muydunuz?

… Eğer DPD performansına hataları% 100 ± kadar olabilir biliyor muydunuz?

… Eğer Pi tarafından alınan hizmet çağrıları önemli sayıda fakir kalibrasyon ile ilgili olduğunu biliyor muydunuz?

DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamin) su bir oksidan içeren karıştırıldığında, oksitleyici mevcut konsantrasyonuna bağlı olarak renk değiştiren bir kimyasal maddedir. Bir el kolorimetre önlemleri renkli çözelti geçerek yanmaz. sıvı ile ışığın emilimi bir konsantrasyon değeri verir. Genellikle su içinde, örneğin konsantrasyonu, serbest klor, toplam klor, ozon ve klor dioksit gibi kontrol etmek için kullanılır.

DPD vials

Oksidan ile su örnekleri içeren DPD flakon (sağda) ve oksidan olmayan (sol)

DPD kiti bir değer verdiğinde, genellikle çevrimiçi araçları kalibre etmek için kullanılır …… ve Pi devreye girer olmasıdır!

Online araçlarının üreticisi olarak biz onların online monitörler kalibre sorunları olduğunda müşterilerimize yardımcı olmak amacıyla DPD’nin anlamak zorundayız.

Bu Odak On bakacağız:

 • DPD sınırlamaları (bulanıklık, sıfır oksidan, ağartma, pH ve interferents).
 • En Aza DPD ölçüm hatası (örnekleme, hizalama ve temizlik).
 • Yapılacaklar dışarı bakmak için(düşük konsantrasyonlar, pembe renk, vitray).
 • Küçük bilinen kimya(ölçüm brom, klor dioksit karşı klorür).
 • Durulayın ve tekrar: gerçekten değer benim ölçümü tekrar ediyor?

DPD sınırlamaları nelerdir?

DPD iyi sıfır oksidan ölçemez.

DPD olumlu bir okuma verecektir numunedeki ışık emilimini ve bulanıklık kullanarak çalışır. örnek hiçbir oksidan ise, bu demektir, örneğin çözünmemiş tablet ya da toz olarak ‘sıfır’ sonra numuneye sokulan herhangi bulanıklık bu neden, küçük bir okuma elde DPD test kiti neden olur …

DPD altında yaklaşık 0.05 ppm ölçemez.

DPD Vials

(Sağda) ve oksidan (solda) az miktarda olmadan su numuneleri içeren DPD şişeler

Eğer numunede sıfır oksidan olduğunu şüpheleniyorsanız, beyaz bir yüzeye şişe tutun. pembe rengin herhangi bir iz göremiyorsanız, bu alıyorsanız herhangi bir okuma girmemiş DPD tablet olduğu muhtemeldir.

DPD 6 ppm üzerinde serbest klor ölçemezsiniz (ve her zaman bir ‘yüksek konsantrasyon’ okuma hatası vermez).

Birçok kişi oksidan belli bir seviyeye geçmiş, DPD karakteristik pembe renk oluşturacak olmaz habersiz, ve bunun yerine ‘çamaşır suyu’ berrak bir çözelti oluşturmak için olacaktır. Bu, aslında kendi DPD ağartma olduğu orada çok insanların, bunların su içinde çok az veya hiç oksidan bulunmuyor düşünmek neden olabilir. Eğer örnek ağartılmış ediliyor şüpheleniyorsanız tablet ya da toz ilave edilir pembe bir flash için uyanık olmak. Not. özel kitler ve reaktifler 6 ppm üzerinde oksidan ölçmek için kullanılabilir.

DPD alkalilik veya pH aşırılıklarıyla ölçemezsiniz.

DPD tabletler, toz haline getirilmiş yastık ve damlalar için oksidan ile reaksiyona DPD kolaylaştırmak amacıyla da solüsyonun pH değerinin değişecektir tampon içerir. Orada toz ya da tablet içinde sadece çok tamponlama yetenektir ve örnek pH veya alkalilik bir aşırı varsa bu DPD yakışıklı okuma konsantrasyonunu etkileyebilir.

DPD gibi oksidanlar arasında ayrım yapamaz: klor, klor dioksit, klorit, ozon, klorlu organik bileşikler, brom ve daha anlam interferents büyük bir sorun vardır.

DPD o oksidan biz ölçmek renk verir nasıl bir renklendirici madde olarak çok yönlü bu, fantastik bir kimyasaldır. Bu çok yönlülük bir fiyata geliyor, DPD bir analiz aracı olarak çok spesifik değildir ve diğer kimyasallar numunede mevcut eğer öyleyse, onlar yanlış sonuç veren, okuma engelleyebilir. Ortak interferents (klor ölçümü için, ve tersi) klor dioksit, sodyum klorit, ozon, organochloramines, peroksitler, ve daha birçok içerir.

DPD renk ve bulanıklık arasındaki farkı ayırt edemez.

Girmemiş DPD tabletin dahil olmak üzere herhangi çözülmemiş katılar, okuma etkileyecektir. Örnek bulanıklık sıfır ölçümü göz önüne alınmalıdır. Sıfır ölçüm, yüksek bulanıklık varsa, bunun nedeni bu çözünmemiş katı madde tarafından emilmesi için hesap yapmak gerekir büyük düzeltme, kolorimetrede hassasiyetini etkileyecektir. karıştırıldıktan sonra yerleşmek için örnek birkaç saniye içinde herhangi bir katı izin bu karşı en iyi yoludur.

En Aza DPD ölçüm hatası

Burada okumak için kolay basılabilir kontrol listesi doğru DPD bilgi okunması her zaman sağlamak.

Şeyler için dışarı bakmak için

Ne zaman DPD son kez kalibre edildi?

Tüm ölçüm cihazları gibi, el DPD kolorimetreleri zamanla kayması ve kalibre edilmesi gerekir olabilir. o kalibre edilmelidir ne sıklıkta, tekrar yapılması gereken bunu kalibre son kez hatırlayamıyorum eğer, şans vardır için aygıt kılavuzuna bakın!

Vitray

DPD vials

Boyama (solda) ve boyama olmadan DPD flakon (sağda)

DPD testlerinden sonra oluşan pembe bir çözüm DPD okuma etkileyecek olan, camın arkasında bir kalıntı bırakabilir. Bu kalıntı kolayca DPD kiti ne olduğunu kullanılarak kapalı temizlenebilir.

Musluk suyu

Eğer şişeleri yıkamak için normal musluk suyu kullanırsanız, damlacıklar nedeniyle içme suyu bakiye klor için okuma etkileyebilir geride bıraktı. Daha sonra size haşlanmış soğutulmuş kullanabilirsiniz iyi (ama her zaman pratik değildir) şişeleri yıkamak için deiyonize su kullanmak için, ama bu mevcut değilse (deiyonize su herhangi bir araç parçaları tedarikçiden araba aküsü kadar üst suyu olarak satın alınabilir) kaynama herhangi klor kurtulur olarak, musluk suyu. sonra da sadece emin olun değilse şişeler kullanımdan önce tamamen kuru.

Küçük bilinen kimya

DPD interferents geniş bir yelpazesine sahiptir. Bu tekrarlanan problemler zaman numunenin kimyasal yapısına neden olabilir anlamına gelir. Örneğin, klorit (ClO2) ve klorin dioksit hem de DPD etkiler, ancak klor dioksit en çok klor dioksit amperometrik sensörler ile ölçülür.

DPD brom izlemek için kullanılabilir, ancak DPD No.1 tablet ÜCRETSİZ ölçmek klor veya TOTAL brom. Kombine brom serbest brom kadar etkili bir dezenfektan olarak, bu genellikle ancak bazı amperometrik sensörler serbest brom ölçmek, bir sorun çok teşkil etmez ve DPD No.1 tabletleri kullanılarak kalibre edilemez. Deniz suyunda brom, klor ya da ölçüm hakkında daha fazla bilgi için, Pi’nin teknik nota bakın lütfen Deniz suyu Klorlama.

Durulayın ve tekrar

Benim BPD ölçümü tekrarlamak ne kadar önemlidir? O zaman kaybı değil mi?

Bir sensör son kalibrasyon kadar iyi olduğunu ve olması için kalibre sensör olarak doğru olacaktır. Böyle bir havuz ya da dozaj kontrolörü olarak sıkı proses kontrolü için sensör, gerekiyorsa, o zaman değilse daha fazla, en az iki kez DPD testi tekrarlamak gereklidir. bu testi tekrarlamak önemlidir nedeni insan hatası kaynaklanmaktadır, ancak DPD tabletleri varyasyon bilinmektedir, ya da sizin örneklemde pick up oldu hafif bir konsantrasyon başak olabilir. Her tekrarı ile bu koşullar size analizörü kalibre etmek için kullanabileceğiniz bir değer daha fazla güven veren, daha az olası hale gelir.

Pi kalibrasyonu için aşağıdaki yordamı önerir:

Bir DPD testi yapın ve analizörü okuma karşılaştırın.

 • Senin analizörü% 10 içinde okuma mı? Evetse, yalnız analizörü bırakın.
 • Okuma% 10 içinde değilse, DPD testi tekrarlayın.
 • İlk testin% 10 içinde ikinci test var mı? Evetse, bu okuma enstrüman kalibre. Değilse 2 ardışık testler% 10 içinde olana kadar, o zaman bu okuma makineyi kalibre, DPD testleri oynatmaya devam eder.