Particle Counter - ParticleSense

Partikül Sayıcı – ParticleSense

Pi’nin Partikül Sayıcısı dünyada ilktir. İlk partikül sayıcıları, tek analizör üzerindeki çoklu sensörlerin kullanımına izin vermektedir. CounterSense, 2 mikrondan 125 mikrona kadar ki partiküllerin sayılarını ve boyutlarını ölçebilen gelişmiş bir partikül sayıcıdır. FilterSense, 2 mikrondan 50 mikrona kadar ki partiküllerin sayılarını ve boyutlarını ölçebilir. ParticleSense ise 2 mikrondan 125 mikrona kadar ki partiküllerin sayılarını ve boyutlarını ölçebilen bağımsız bir sayıcıdır.

Sensörler farklı iletişim, görüntüleme ve kontrol seçenekleri ile aynı mükemmel performansı veren farklı denetleyiciler ile mevcuttur. Pi partikül sayıcıları ile ölçüm kalitesinden ödün vermeden ihtiyacınız olan her şeye sahip olurken –ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi de almamış olursunuz. Her sensör ‘beni temizle’ uyarıyla gelir ve sürekli debi sağlamak için bir debimetre ya da sabit bir eşik yüküyle çalışır.

Particle Counter - CounterSense

Partikül Sayıcı – CounterSense


Partiküller bir ölçüm hücresi aracılığıyla su akımı içerisinden geçerken, partikül analizörü içindeki bir lazer ışınını kırar. Bu kırılma lazer ışınına karşı yöndeki bir dedektör tarafından ölçülür, kırılma sayısı partikül sayısına eşittir ve sinyal boyutu (ışından geçen partiküllerin oluşturduğu) partikül boyutuyla orantılıdır. Pi partikül analizörleri aşağıdaki özellikleriyle piyasada eşsizdir:

 • Basit kullanıcı kalibrasyonu
 • Cihazdan direk kurulum (yazılım/bilgisayar gerekli değil)
 • Çoklu sensör imkanı (UV254, Bulanıklık, vs. gibi diğer sensörlerle birleştirilebilir)
 • Partikül sayısı bazlı PID fonksiyonlarıyla kontrol
 • Çok noktalı ölçüm imkanı
 • 2 mikrondan küçük suda yüzen partikülleri sayar ve boyutlarını ölçer
 • Cryptosporidia ve giardia ihracını optimize eder
 • Filtre performansı izleme
 • Membran performansı izleme
 • Filtremeleyi optimize eder
 • Hem parçacık sayısını hem de boyut dağılımını raporlar
 • Kullanım ömrünü arttıran safir optikler
 • Düşük maliyetli kullanıcı kalibrasyonu

Yukarıda listelenen ortak özelliklere ilaveten, CounterSense ve FilterSense partikül boyut analizörleri aşağıdaki ek özelliklere sahiptir.

CounterSense

 • 2-750 mikron aralığındaki partikülleri sayar
 • 2-100 mikron aralığındaki partikülleri sayar ve boyutlarını ölçer
 • 6 adede kadar kullanıcının programlayabildiği boyut aralığı
 • Çoklu sensörler

FilterSense

 • 2-100 mikron aralığındaki partikülleri sayar
 • 2-100 mikron aralığındaki partikülleri sayar ve boyutlarını ölçer
 • 3 adede kadar kullanıcının seçebildiği boyut aralığı (satın alma anında)
 • Çoklu sensörler

ParticleSense

 • 2-750 mikron aralığındaki partikülleri sayar
 • 2-100 mikron aralığındaki partikülleri sayar ve boyutlarını ölçer
 • 8 adede kadar kullanıcının programlayabildiği boyut aralığı
 • Tek başına

Pi partikül sayıcılarının en sık kullanıldığı uygulamalar, su arıtma ve optimizasyonu ya da devam eden filtre atık suyu izleme uygulamalarıdır.

CounterSense, bulanıklık ve diferansiyel basınç sensörleriyle bağlanabilir, ekranda otomatik geri yıkama özellikli PID kontrolü sunar, veri kaydı imkanı ile dünyanın her neresinde olursanız olun tesisinize cep telefonu aracılığıyla uzaktan erişmenizi sağlayan opsiyonel bir imkan sunar. CounterSense dünyadaki en gelişmiş çevrimiçi partikül analizörü olabilir.

FilterSense, 15’e varan partikül analizör sensörleriyle birim başına düşük maliyeti ön görerek ve filtre öbeklerinin çok noktalı olarak izlenebilmesi için tasarlanmıştır.

Pi partikül sayıcılarının kullanıldığı diğer uygulamalar:

 • Ters ozmos öncesi izleme
 • Katma suyu izleme
 • Üstün-temizleme özellikli medikal cihazın yıkama takibi
 • Membran filtreleme kontrolü
Dünyada gelişen pıhtılaşma ve filtreleme işlemlerinde meydana gelen hatalar, Cryptosporidia ve Giardia gibi organizmaların neden olduğu Cryptosporidiosis salgınına ve diğer hastalıklara yol açmıştır.

Cryptosporidium

Cryptosporidium ookist

Filtre çıkışındaki bulanıklığın sürekli takibi esastır ve bazı ülkelerde hatta yasal gerekliliktir. Bulanıklık, suyun berraklığı için iyi bir ölçümdür, operatörler için anlaşılabilir basit bir çıkış verir ve küçük partiküller (<1µm boyutundaki partiküller) için en hassas veridir.

Partikül Sayıcıları daha büyük partiküllere (genellikle 2µm’den daha büyük) bakar, bulanıklık ölçerler tarafından sağlanılan ek bilgileri sunar, bir filtrenin bozulması ve bulanıklık ölçer tarafından genellikle teşhis edilemeyen Crypto boyutlu partiküllerin geçişiyle alakalı bilgileri sağlar.

Geçmişte, çoğu su şirketi, su yetkilileri, yerel belediye konseyleri, vs. filtrelerine bulanıklık ölçerler koymuşlardır ama yüksek maliyetinden dolayı partikül sayıcıları koymamışlardır.

Pıhtılaşma Hatası ve Filtre Delinmesi

Çoğu Cryptosporidium salgınlarında hem pıhtılaşma hem de filtreleme hataları olmuştur. Eğer pıhtılaşma başarısız olursa, o zaman pıhtılaşmamış partiküller filtreden doğrudan geçiş yapabilir. Büyük mikron ölçekli partiküllerin filtrenin yanında nasıl olabileceğiyle ilgili videoyu inceleyin. Bir bulanıklık ölçer bu durumu belirleyebilir ve operatöre birşeylerin hatalı olduğunu gösterebilir.

Eğer, buna rağmen, filtre büyük partiküllerin, crypto boyutlu partiküllerin geçişini başlatırsa ya da delinirse ya da ‘kanal açılırsa’ (filtrede üstten aşağıya bir kanal açılır), partiküller bulanıklık ölçer tarafından algılanamayacaktır ama bunlar bir partikül sayıcı ile çok net görünebilir.

breakthrough-trends-particle-count-turbidity-300x201

Maliyetler

Geçmişte bir partikül sayıcısıyla 8 adet filtre kurmak demek pek çok şirket için büyük bir engel niteliğinde olan yaklaşık €45,000’luk bir yatırım maliyeti demektir.

Şuan Pi aynı özelliklere sahip yaklaşık €25,000’lık bir ücrete takabül eden çok noktalı bir analizör üretmiştir.

Partikül Sayıcı ve Bulanıklık…..Hangisi?

Bulanıklık Ölçerler, pıhtılaşma hataları olması durumunda küçük partiküllere karşı daha hassastır.

Partikül Sayıcılar, filtreleme hatalarına karşı daha hassastır.

Öyleyse hangisine ihtiyacınız var?

Her ikisine de ihtiyacınız var.

Particle counter - ParticleSense

artikül Sayıcı – ParticleSense

Neden bize ulaşıp Cryptosporidia salgını riskini azaltmak adına neler yapabileceğimizi öğrenmeyesiniz ki.

Odak Ons içilebilir, atık, süreç ve havuz sularında enstrümantasyon, süreç ölçümü ile ilgili teknik bilgi veren e-posta ile dağıtılan kısa makaleler bir dizi vardır. Eğer e-posta listesine katılmak isterseniz, lütfen bize ulaşın.

Muhtemelen o Partikül sayaçları çok fazla bilgi vermek, çalıştırmak için karmaşık, gerçekten pahalı ve yeniden kalibrasyon için gönderilen kapalı olmak zorunda biliyor musun? ARTIK! Partikül Sayacı teknolojisi son yıllarda çarçabuk üzerinde geldi!

… eğer noktası başına fiyat genellikle bulanıklık bile daha düşük olabilir biliyor muydunuz?

… bir parçacık sayaç kalibrasyon anda sitede ve müşteriler tarafından kolaylıkla yapılabilir biliyor muydunuz?

… bir parçacık sayacı artık tek bir ‘php’ çıktı vermek (yanı sıra büyüklüğü ve sayısı bilgileri) biliyor muydunuz?

Particle Counter - ParticleSense

Partikül Sayacı – ParticleSense

CounterSense, FilterSense and ParticleSense

Ile yakın bir çalışma Chemtrac Inc. partikül sayacı sensörü üreticileri dünyanın önde gelen biri, Pi su içindeki partiküllerin çevrimiçi ölçümü için Parçacık sayaçları çarpıcı bir dizi geliştirdi.

Filtre Optimizasyonu

Neredeyse portatif su tedavisinde kullanılan her filtre çıkışı izleme bir bulanıklık metre var. Bulanıklık su bulutluluk ölçmek için harika bir araçtır ama sadece yarısını size hikaye anlatıyor!

Particle Counter - FilterSense

Partikül Sayacı – FilterSense

Cryptosporidium salgınları önlemek için İzleme Filtre

Su arıtma gelişmeler büyük ölçüde 1990 ve daha sonra tüm dünyada iyi yayınlanmış salgınlar aşağıdaki olası cryptosporidia salgınları yarattığı riski azalttı. Bu gelişmelerin bir parçası olarak çoğu filtreler pıhtılaşma hatalarını toplayıp büyük bulanıklık metre ile monte edilmiştir. onlar (su sayacı bir yol süzülmüş olmadan filtre ortamını çukur bulur) filtre atılım ya da ‘kanalize’ ilk aşamalarını toplayıp daha iyi olduğu kanıtlanmış gibi bazı bölgelerde filtre bankaları da Parçacık Sayaçlar ile monte edilmiştir.

Bir filtrenin çıkışına Bulanıklık Metre VE Parçacık Sayaçlar kullanarak sadece daha küçük parçacıklar (bulanıklık) değil, aynı zamanda büyük cryptosporidia boyut parçacıkları (partikül sayacı) üzerinden geliyor vardır bir gösterge sağlar.

teknolojisindeki gelişmeler artık bir filtre banka türbiditesine benzer bir fiyata partikül sayacı takılabilir anlamına gelir.

Particle Counter - CounterSense

Partikül Sayacı – CounterSense

Parçacık Sayacı kullanılarak süreç Optimizasyonu

Filtreler genellikle zaman ve basınç farkına bağlı olarak yıkanmış olan. Bir filtre onu yıkanmış her zaman finansal ve çevresel hem de önemli maliyet gerektirir. Filtreler yıkmak başladığında ilk büyük parçacıkları geçmek ve bu bulanıklık metre görülmemektedir. Filtrenin geri yıkama kontrol etmek için bir parçacık sayacı kullanılarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu ve bitki bırakarak daha iyi su yol açabilir.