Online chlorine/bromine analyser and monitor

Giriş

Deniz suyu klorlama kimyası, çoğu kişinin düşündüğünden daha karmaşıktır, buna rağmen, deniz suyunda artık klor ölçümü mümkündür (ve buna ilaveten otomatik klor dozu kontrolü) ve eğer bu tamamen anlaşıldıyda, daha iyi sonuçlar elde edilebilecektir.

Deniz Suyu Klorlama Kimyası

Deniz suyu, çoğu sodyum bromit olan yaklaşık 70ppm çözünmüş bromit içerir. Suya klor eklediğinize, bromlar bromitlerden ayrışır (çünkü klor daha aktif) ve bir klorit oluşur. Böylece su toplamda yaklaşık 70ppm toplam klor dozuna sahip ve serbest brom ile bileşik brom (serbest ya da bileşik krom yoktur) bulunur. Böylece toplam brom dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirir. *1. Öyleyse neden herkes bu işlem teknik olarak bromlama iken onu klorlama olarak adlandırır? Açıkçası çünkü çoğu kişi biraz kimya içerdiği için bunu ilgi çekici görmüyor. Öyleyse ne? Normal olarak bromun etkin bir dezenfekte edici olması hiçbir farklılık yaratmıyor, ancak artıkların izlenmesi ve dozlamanın kontrol edilmesi esnasında kargaşa oluşturabilir. Dozlama kontrolü için doğru sensörü seçmek çok önemlidir.

Serbest Klor ve Toplam Brom

Klor brom karmaşası nedeniyle yapılan ölçümleri takiben bir mühendis yanlış ekipman kullanıldığını ya da kalibrasyon işlemlerinin doğru yapılmadığını söyleyebilir. Örneğin, yaygın olarak serbest klor sensörünün, deniz suyu klorlama kontrolü için belirlendiği bilinmektedir. Çoğu elektrokimyasal serbest klor sensörü serbest brom ile tepkimeye girecektir (hepsi değil, dikkatli olun!) ama bu bromlama kontrolü için gerekli değildir. Çoğu yetkili, serbest klor ile bileşik klor arasındaki dezenfeksiyon özelliğinin farklı olduğunu kabul etmektedir, bunun yanı sıra her ikisi de kimyasal formunda bulunan serbest brom ve bileşik brom açığa çıktığında bu durum dezenfeksiyonun iyi olduğu anlamına gelir, hatta daha iyi bir ölçüm için toplam brom sensörüyle toplam brom miktarı ölçülmelidir.

DPD ve Deniz Suyu Klorlaması

Bunu gerçekleştirebilmek için kalibre eden çevrimiçi sensörlere bakmalıyız ya da artık yollarını belirleyen fotometreleri kullanmalıyız. DPD, klor artıklarını ölçmek için kullanılır, ayrıca brom ile de reaksiyon gösterir, bu yüzden klor ve brom için kullanılabilir, ancak, DPD1, SERBEST kloru ya da TOPLAM bromu ölçer. Bu durum, serbest klor olarak adlandırılan çevrimiçi enstrümanı kullanarak serbest brom ya da toplam brom ölçümü yapmaya çalışırken ortaya çıkabilir (DPD1 aleyhine). Çevrimiçi bir DPD enstrümanının deniz suyu (brom) için olduğu belirtilmelidir yoksa elde edeceğiniz sonuçlar kötü çıkacaktır. Tipik olarak en iyi sonuçlar, kalibrasyon için DPD1 kullanılması ve total brom sensörünün (toplam klor) belirtilmesiyle elde edilir. Ancak bu, hikayenin sonu değildir! Bir analizör isteniyorken, biz tedarikçiler için kullanım amacının deniz suyu olduğunu bilmek çok önemlidir, çünkü deniz suyunun fiziksel ve kimyasal yapısı, içme suyu ya da proses suyundan çok farklıdır ve bu durum müşterilerimize hangi ürünleri sunacağımızı etkileyebilir.

Membran Sensörleri üzerinde Tuzluluğun etkisi

Pi sensörünü deniz suyunda kullanacağınızı bilmek bizim için önemlidir, böylece size bir tuzlu elektrolit sağlayabilir. Ozmos, suyun yarı-geçirimli bir membran aracılığıyla düşük çözünen konsantrasyonundan yüksek çözünen konsantrasyonuna geçtiği anlamına gelir. Sensörlerimizdeki elektrolit, içme suyu ya da proses suyundan daha tuzludur, böylece ozmos, suyu sensörün sonuna iter. Sensör, deniz suyunun tutulup, elektrolitin zorlamasıyla sensörden dışarı numune içerisine taşınabileceği şekilde tasarlanmıştır. Problemi çözmek için daha yüksek tutluluktaki özellikle deniz suyu için tasarlanmış elektrolit tedarik ediyoruz.

Nehir Ağzı Suları

Çoğu deniz suyu klorlama uygulaması doğal olarak nehir ağızlarındadır (kısmen deniz suyu ve kısmen tatlı su) ve suların karıştığı bölgedeki seyrelti derecesi hangi sensör ve hangi elektroliti kullanmanız gerektiğini belirleyecektir. Deniz suyu yaklaşık olarak 70ppm broma sahiptir, bu durumda %100 değişim sonrası 70ppm’ye varan klor bulunacaktır. Eğer deniz suyu %50 tatlı su içeriyorsa, o zaman %100 değişim sonrası 35ppm’ye varan klor bulunacaktır. Örneğin, eğer 2ppm artığa baktıysak, o zaman suyun yalnızca %3’ü deniz suyu ve %97’si tatlı olacaktır ve halen brom ölçüyor olabilirsin, bu yüzden DPD1 ile kalibre edilmiş toplam brom sensörünün kullanımı uygun olacaktır. Deniz suyuyla birleştirilmiş herhangi bir suda, deniz suyu elektrolitinin kullanımı en uygun kullanım olacaktır.